การเทียบเท่าโลหะ และตัวอ้างอิงโยง

เพิ่มการค้าขายสู่สากล, แหล่งข้อมูลจากทั่วโลก, กระบวนการผลิต และวิศวกรรม นำไปสู่การเพิ่มความเข้าใจในความแตกต่างของรายละเอียดโลหะในแบบสากล.

ในความจริงที่ว่าค่ามาตรฐานไม่มีการเทียบเท่า และแทนที่กันได้นั้น ตัวอย่างเช่นมาตรฐานของ European, US และ Japanese จะพิจารณาการเทียบเท่าของโลหะจากหลายปัจจัยอย่างระมัดระวัง

ปัจจัยหลักที่ใช้ในการประมาณการการเทียบเท่าประกอบด้วย ส่วนประกอบทางเคมี, วิธีการผลิต, วิธีการรีดละเอียด, รูปแบบผลิตภัณฑ์, คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ ส่วนปัจจัยเสริมอื่นๆเช่น วิธีการบำบัดโดยการดีอ๊อกซิเดชั่น, การชุบแข็ง, การกัดกร่อน, ความทนความร้อน และคุณสมบัติอื่นๆอาจมีอิทธิพลต่อการเทียบเท่าในเหล็ก และความสามารถในการแทนที่

การเทียบเท่าเหล็กจากทั่วโลกนั้นจะแบ่งกลุ่มตามส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกล ข้อมูลในตารางตัวอ้างอิงโยงการเทียบเท่าเหล็กส่วนใหญ่จะมาจากองค์กรพัฒนามาตรฐาน (SDOs) ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก SDOs นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลแรก สำหรับตารางตัวอ้างอิงโยงใน Total Materia

อย่างไรก็ตามข้อมูลการเทียบเท่าเหล็กที่ได้จาก SDO นั้นอาจจะยังไม่ตรงกับค่าทางเคมี, ค่าแรงดึง, จุดคราก และคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งนั่นหมายความว่า SDO ไม่ได้ทำการเทียบเท่าอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาว่าจะสามารถใช้ค่าได้หรือไม่ แบบค่าต่อค่า

ในการพิจารณาการเทียบเท่าของเหล็กสองชนิดนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และอาจเกิดความคาดเคลื่อนขึ้นในกระบวนการ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการพิจารณาแต่ละครั้ง เช่น กระบวนการอบร้อน, สภาวะการผลิต และอื่นๆ จากข้อมูลด้านบนคุณจะเห็นว่าจำนวนของเกณฑ์ที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบ หรือเป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบนั้นมีจำนวนมาก ดังนั้นการเทียบเท่าเหล็กต้องอาศัยการศึกษารายละเอียดอย่างระมัดระวังจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อกำหนดส่วนมากเป็นการรวบรวมเอกสารจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มเดียวได้

ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ ทำให้การค้นหา และการประเมินผลของตัวอ้างอิงโยงในการเทียบเท่าวัสดุที่เลือกมานั้นเพิ่มขึ้นจากข้อมูลปริมาณมากที่เกี่ยวข้องและพร้อมสำหรับการค้นหา และมีความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของ Total Materia มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม, ระบบการเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลดิบ ที่จะสนับสนุนกระบวนการค้นหา

Total Materia มีวิธีการในการนำเสนอข้อมูลในตัวอ้างอิงโยง และการเทียบเท่าวัสดุ สามารถดูได้จากประเภทความต่อเนื่องที่เริ่มจากข้อมูลที่เหมือนกัน ไปจนถึงข้อมูลที่คลุมเครือ แต่ยังอยู่ในหมวด “Smart Cross” สามารถศึกษาวิธีการระบุข้อมูลได้โดยการดูที่แถบด้านข้าง ที่แสดงผลลัพธ์จากตัวอ้างอิงโยง
ฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

วิธีการเทียบเท่าเหล็กของTotal Materia

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีขึ้น และแม่นยำของตัวอ้างอิงโยง สำหรับโลหะอัลลอยด์จากทั่วโลกTotal Materia ได้แบ่งประเภทของการเทียบเท่า และคล้ายคลึงกัน ด้วยรูปแบบการใช้งานที่จะทำให้คุณสามารถดูการเปรียบเทียบการเทียบเท่าโลหะได้มากขึ้น และเสนอข้อมูลระดับความคล้ายคลึงกันของข้อมูล โดยจะแสดงข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดเป็นอันดับแรก

  • ทั้งหมด - แสดงข้อมูลเทียบเท่าทั้งหมดที่เป็นไปได้
  • เหมือน - วัสดุที่ถูกกำหนดอย่างชัดเจนโดย SDOs (โดยปกติแล้วจะบอกชื่อที่ถูก เปลี่ยน/แทนที่)
  • เป็นทางการ – ข้อมูลเทียบเท่าที่ได้จากมาตรฐานของ SDOs โดยตรง
  • ส่วนประกอบ – อัลลอยด์ที่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกัน 100%
  • โดยปริยาย – โลหะเทียบเท่าที่กำหนดโดยใช้การเปลี่ยนผ่าน (ถ้า A = B, และ B = C, ดังนั้น A = C โดยที่ B คือตัวเทียบเท่าเปลี่ยนผ่าน)
  • อื่นๆ – ตัวอ้างอิงโยงของโลหะจากแคตตาล็อกผู้ผลิต, หนังสือ, โบรชัวร์, การวิเคราะห์ที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต
  • SmartCross - ตัวอ้างอิงโยงของ Total Materia โดยใช้ฐานข้อมูลจากชุดฟัซซี และความชำนาญด้านโลหะวิทยา

คลิกที่ตัวอย่างด้านล่างเพื่อขยาย

ทั้งหมด

ตัวอย่างของการเทียบเท่าทั้งหมด

เหมือน

ตัวอย่างของวัสดุที่เหมือนกัน

เป็นทางการ

ตัวอย่างของการเทียบเท่าแบบเป็นทางการ

ส่วนประกอบ 100%

ตัวอย่างของวัสดุที่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกัน

โดยปริยาย

ตัวอย่างของการเทียบเท่าแบบปริยาย

แหล่งอื่นๆ

ตัวอย่างของการเทียบเท่าจากแหล่งอื่นๆ

SmartCross

ตัวอย่างของการคำนวณการเทียบเท่าโดย SmartCross