Ekvivalenty kovů a vzájemné odkazy

Rostoucí mezinárodní obchod, globální zdroje, výroba a strojírenctví vedly k rostoucí potřebě jasnějšího chápání rozdílnosti mezinárodních specifikací kovů.

Vzhledem k tomu, že normy nejsou ekvivalentní a vzájemně zaměnitelné, například evropské s americkými nebo japonskými normami, rozhodování o tom, které kovy jsou ekvivalentní, vyžaduje pečlivé zvážení několika faktorů.

Hlavní faktory pro odhad rovnocennosti zahrnují chemické složení, způsob výroby, metodu, dokončovací metody, tvar výrobku, mechanické a fyzikální vlastnosti. Další faktory, jako jsou například metoda desoxidace, prokalitelnosti, koroze a tepelná odolnost a další vlastnosti můžou mít také významný vliv na ocelové rovnocennosti a potenciální zaměnitelnosti.

Ocelové ekvivalenty z celého světa jsou obvykle seskupeny na základě chemického složení a, do určité míry i na základě mechanických vlastností. Tabulky vzájemných odkazů ekvivalentních ocelí často pocházejí z doporučení organizací pro rozvoj norem (SDO); doporučení z SDO jsou stejně tak primárním zdrojem pro tabulky vzájemných odkazů ekvivalentních ocelí v Total Materia.

Nicméně, i když přichází z SDO doporučení, ekvivalentní oceli nemusí mít přesně stejné chemické složení nebo přesně stejnou pevnost v tahu a mez kluzu a fyzikální vlastnosti, což znamená, že nejsou zcela ekvivalentní a je třeba pečlivě zvážit, zda je možné nahradit jednu druhou.

Je důležité si uvědomit, že rozhodnutí o rovnocennosti obou ocelí je velmi delikátní a možná chyba, do značné míry závisí na okolnostech každého konkrétního případu, jako je tepelné zpracování, stav dodávky, provozní podmínky atd. Jak je výše uvedeno, počet možných kritérií pro srovnání a souvisejících kombinací je velmi vysoký. V důsledku toho, definování ocelových ekvivalentů vyžaduje pečlivé studium specifikací kvalifikovanými odborníky. Většina specifikací je natolik obsáhlá, že by se težko vešla na jeden řádek.

S ohledem na tato omezení je jasné, že hledání a vyhodnocování vzájemných odkazů rovnocennosti pro daný materiál je zvýšena tím, že je co nejvíce relevantních dat okamžitě k dispozici s možností vyhledávání v databázi. Databáze Total Materia poskytuje komplexní sadu nástrojů, algoritmů a primárních údajů pro podporu procesu hledání.

Total Materia přístupuje k prezentaci křížových odkazů a materiálově ekvivalentním kandidátům lze na ní pohlížet jako na kontinuum kategorií, které se pohybuje od přímočara "identický" na více nejednoznačný, ale často užitečný "Smart Cross".
Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Jak vám může Total Materia ekvivalenty oceli

Chcete-li zajistit ještě lepší a přesnější křížovou kontrolu ocelových slitin z celého světa, Total Materia nyní nabízí kategorizaci ekvivalentů a podobnosti. Jeho unikátní funkce umožňuje zobrazit více kandidátů pro ocelové ekvivalenty a zároveň poskytuje informace o stupni jejich podobnosti a první údaj o spolehlivosti původního informačního zdroje:

  • Vše - zobrazí všechny potenciální ekvivalenty
  • Identické - Materiály explicitně definované jako totožná SDO (obvykle signalizuje změnu jména / výměna)
  • Oficiální - ekvivalenty oceli poskytované přímo od SDO v rámci svých standardů
  • Složení - slitiny které mají 100 % identické chemické složení
  • Implicitní - ekvivalenty oceli definované v přechodné formě (Když se A = B, a B = C, pak A = C, kde B je přechodný ekvivalent.
  • Jiné zdroje – oceli vzájemné odkazy od výrobců katalogů, knih, brožůr, analýzy publikované na internetu.
  • SmartCross - Total Materia patentované vzájemné odkazy

Klikněte na níže uvedené příklady, abyste je zvětšili.

Vše

Příklad ekvivalentů

Identické

Příklad identických materiálů

Oficiální

Příklad oficiálnách ekvivalentů

Složení 100%

Příklad materiálů s identickým chemickým složením

Implicitní

Příklad implicitních ekvivalentů

Jiné zdroje

Příklad

SmartCross

Příklad ekvivalentů kalkulovaných SmartCross-em