Tracker je dodatni Total Materia modul kojim se osigurava praćenje aktuelnosti podataka u bazi. Pogledajte kada se i šta promenilo unutar naše baze podataka - koja je poslednja ažururirana verzija standarda, kakve su promene izvršene u podacima o osobinama materijala. 

Do informacija u modulu Tracker možete doći na dva načina: klikom na Tracker karticu u glavnom meniju ili direktno iz odabranog materijala.

1. Korak: Odabir vremenskog perioda ažuriranja u Tracker modulu

Kada prvi put pristupite Tracker modulu lista rezultata će biti podešena u skladu sa podrazumevanim podešavanjima na poslednje izmene u bazi podataka. Total Materia ažurira i osvežava svoje podatke na svakih mesec dana.

Na primer, u aprilu 2014. godine (ažuriranje 2014-04), 10649 materijala je bilo ažurirano na ovaj ili onaj način. Primenom sistema filtriranja podataka u modulu Tracker možete doći do podataka ažuriranih u periodu koji Vas najviše interesuje.

Selecting an update period through the Tracker module

Savet: Da iste pronašli ažurirane materijale poreklom iz nekog određenog standarda koristite filter za odabir zemlje/standarda.

2. Korak: Pregled promena podataka kroz Tracker modul

Klikom na link odabranog materijala otvoriće Vam se prozor Tracker modula u kom su prikazane sve promene podataka.

Ažurirani podaci su podeljeni u određene kartice kako bi potraga za njima bila jednostavnija.

Viewing data changes through the Tracker module

3. Korak: Pretraga izmena unutar samog materijala

Kako bismo Vam predstavili drugi način za pronalazak ažuriranih podataka određenog materijala vratimo se na stranicu brze pretrage gde ćemo uneti oznaku materijala, a potom kliknuti na stranu podgrupe.

Prilikom pregleda bilo koje osobine materijala možete uočiti Tracker ikonu, kao i link Pregled promena. U zagradama stoji informacija o tome da li je bilo izmena u materijalu.

Find changes from within the material itself

Pristup modulu Tracker i pregled izmena ne može biti jednostavniji. Kliknite na link i prikazaće Vam se informacije o ažuriranju materijala.



[Prethodni Vodič - eXporter Vodič 1]      [Sadržaj]