Το Tracker είναι το πρόσθετο δομοστοιχείο της Total Materia που πραγματεύεται τη σημαντική πρόκληση να βεβαιώνει ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι τα πιο ενημερωμένα και ως εκ τούτου παρέχουν τη πιο αξιόπιστη πληροφόρηση. Δείτε ακριβώς τι έχει αλλάξει μέσα στη βάση δεδομένων. Από ενημερώσεις της τυπικής έκδοσης μέχρι και αλλαγές σε δεδομένα ιδιοτήτων. 

Οι πρόσβαση στις πληροφορίες του δομοστοιχείου Tracker γίνεται με δυο τρόπους, επιλέγοντας το Tracker μέσα από το κυρίως μενού ή μέσα από το επιλεγμένο υλικό.

ΒΗΜΑ 1: Επιλέγοντας μια περίοδο ενημέρωσης μέσω του δομοστοιχείου Tracker

Όταν εισέλθετε στο δομοστοιχείο Tracker για πρώτη φορά, η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στη βάση δεδομένων εμφανίζεται ως προεπιλογή. Η Total Materia κάνει ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στα δεδομένα κάθε μήνα που σημαίνει ότι σας παρέχουμε την όσο το δυνατό πιο ενημερωμένη πηγή πληροφοριών.

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2014 (ενημέρωση 2014-04) 10649 υλικά ενημερώθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Χρησιμοποιώντας το σύστημα φιλτραρίσματος του Tracker είναι δυνατόν να επιλέξτε το χρονικό διάστημα ενημέρωσης που σας ενδιαφερει περισσότερο.

Selecting an update period through the Tracker module

Συμβουλή: Για να δείτε ενημερώσεις υλικών σύμφωνα με το πρότυπο, μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τα αποτελέσματα επιλέγοντας το πρότυπο που σας ενδιαφέρει από το πτυσσόμενο μενού.

ΒΗΜΑ 2 Προβολή αλλαγών δεδομένων μέσω του δομοστοιχείου Tracker

Κάνοντας κλικ στην υπερ-σύνδεση για το υλικό, μπορείτε απλά και γρήγορα να ανοίξετε το παράθυρο παρακολούθησης για να δείτε όλες τις σχετικές αλλαγές για το επιλεγμένο υλικό.

Όλες οι αλλαγές αναφέρονται λεπτομερώς κάτω από τις συγκεκριμένες καρτέλες για να βρείτε τις αλλαγές στα δεδομένα γρήγορα και απλά.

Viewing data changes through the Tracker module

ΒΗΜΑ 3 Εύρεση των αλλαγών μέσα από το ίδιο το υλικό

Για να αποδείξουμε τους άλλους τρόπους εύρεσης ενημερώσεων για το συγκεκριμένο υλικό, μπορούμε να πάμε στη σελίδα γρήγορης αναζήτησης, να εισάγουμε την ονομασία του υλικού και μετά να κάνουμε κλικ στην υποομάδα.

Κατά την προβολή τυχόν υλικών ιδιοτήτων για το συγκεκριμένο υλικό, θα είστε σε θέση να βρείτε ένα εικονίδιο Tracker και δείτε το σύνδεσμο με τις αλλαγές. Στη παρένθεση θα δείτε αμέσως αν υπάρχουν τυχόν αλλαγές για το επιλεγμένο υλικό.

Find changes from within the material itself

Η επιθεώρηση των αλλαγών και η επίσκεψη του δομοστοιχείου Tracker δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη. Απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο και οι ενημερώσεις του υλικού θα εμφανιστούν αμέσως μπροστά σας.[Προηγούμενο - eXporter ξενάγηση 1]      [Περιεχόμενο]