SmartComp เป็นซอฟแวร์ทางเลือกสำหรับ Total Materia และเป็นโปรแกรมที่ได้รับการจด
สิทธิบัตรเพียงหนึ่งเดียวจากทั่วโลกในการระบุข้อมูลของวัสดุ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเคมี โดยการระบุค่าที่ได้จากสเปคโตรมิเตอร์ หรือจากแหล่งอื่นๆลงในโปรแกรมโดยตรง

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบการค้นหา

ใช้ SmartComp ในการค้นหาข้อมูลวัสดุจากฐานข้อมูลที่มีมากกว่า 350,000 อัลลอยด์ ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

คุณสามารถใส่ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัด หรือห้องทดลอง หรือจากข้อมูลต่างๆลงในโปรแกรมได้โดยตรง จากนั้นคลิก "ค้นหา"

กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ขั้นตอนที่ 3: เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

โดยการใช้โมดุลอัฉริยะ และเทคโนโลยี SmartMetals ที่มีฐานมากชุดฟัซซี และความเชี่ยวชาญด้านโลหะ SmartComp สามารถแยกข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลที่สำคัญ และสิ่งรบกวนต่างๆออกจากกันได้ แล้วแสดงรายการของข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ที่ใช้โดยจัดลำดับตามจำนวนปัจจัยที่เหมือนกันจากมากไปน้อย

เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

การใช้ตัวค้นหา และลิ้งค์ ไปยังฐานข้อมูลของ Total Materia ทำให้คุณสามารถคลิกที่ชื่อของอัลลอยด์จากรายการได้โดยตรงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูล หรือเข้าไปดูได้ที่ฐานข้อมูลของ ได้โดยตรงเพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ

เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน 8]      [เนื้อหา]       [[ถัดไป - แนะนำการใช้งาน Extended Range 1]