SmartComp je dodatni Total Materia softver zasnovan na jedinstvenom, patentiranom programu za identifikaciju metala na osnovu njihovog hemijskog sastava koji se unosi u program direktno preuzet sa spektrometra ili iz drugog izvora.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Koristite SmartComp da biste za par sekundi pronašli materijal iz baze podataka koji sadrži preko 350 000 legura.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

Unesite rezultate očitane sa mernog instrumenta u metalurškoj laboratoriji ili podatke iz dokumentacije u odgovarajuća polja i kliknite na dugme Pretraži.

Defining search criteria

3. Korak: Odabir materijala iz liste rezultata

SmartComp se služi patentiranom SmartMetals tehnologijom zasnovanom na metalurškoj ekspertizi i pronalazi materijale sa različitim varijacijama u hemijskom sastavu u odnosu na zadate podatke. Rezultati pretrage prikazuju se listom materijala koji su sortirani na osnovu stepena sličnosti.

Selecting a material from the list of the results

Kliknite na odgovarajuću leguru iz liste i prikazaće Vam se njen hemijski sastav. Link ka Total Materia bazi podataka odvešće Vas do strane sa detaljnim osobinama izabranog materijala.

Selecting a material from the list of the results[Prethodni Vodič 8]      [Sadržaj]      [Sledeći Extended Range Vodič 1]