Το SmartComp είναι ένα πρόσθετο προαιρετικό λογισμικό της Total Materia, παγκοσμίως μοναδικό, πατενταρισμένο πρόγραμμα για τον προσδιορισμό των μετάλλων, με βάση τη χημική τους ανάλυση, η οποία είναι εισάγεται στο πρόγραμμα άμεσα, «ως έχει» από το φασματόμετρο ή άλλη πηγή.

ΒΗΜΑ 1 Επιλέγοντας μια επιλογή αναζήτησης

Για να βρείτε ένα υλικό από τη βάση δεδομένων με πάνω από 320.000 κράματα διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα με τη χρήση του SmartComp.

ΒΗΜΑ 2 Καθορισμός κριτηρίων αναζήτησης

Μπορείτε να εισάγετε το αποτέλεσμα της ανάλυσης που πήρατε από ένα όργανο μέτρησης, από το μεταλλουργικό εργαστήριο ή από διάφορα έγγραφα και κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».

Defining search criteria

ΒΗΜΑ 3 Επιλέγοντας ένα υλικό από τη λίστα των αποτελεσμάτων

Χρησιμοποιώντας αρχικά ένα εξειδικευμένο δομοστοιχείο και την πατενταρισμένη SmartMetals τεχνολογία, που και τα δύο βασίζονται σε ασαφή σύνολα και μεταλλουργική τεχνογνωσία, το SmartComp ξεχωρίσει τις σημαντικές εκδοχές της σύνθεσης από τις μη χρήσιμες και παρέχει μια λίστα με πιθανά αποτελέσματα κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τους παράγοντες ομοιότητας.

Selecting a material from the list of the results

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης και τα hotlinks της βάσης δεδομένων Total Materia μπορείτε να κάνετε κλικ στα κράματα μέσα από τη λίστα και να δείτε έτσι τις εκδοχές τους ή μεταβείτε απευθείας στη βάση δεδομένων Total Materia για να προβάλετε λεπτομερείς υλικές ιδιότητες.

Selecting a material from the list of the results[Προηγούμενη ξενάγηση 8]      [Περιεχόμενο]      [Επόμενη ξενάγηση ER 1]