V PolyPLUS najdete vlastnosti tisíců nekovových materiálů, jako jsou keramiky, plasty, kompozity. Zahrnuje jak proprietární tak standardní materiály včetně pokročilých vlastností.

V databázi Total Materia můžete mezi kompozitními materiály najít tisíce těchto materiálů včetně skla, uhlíkových polymerních kompozitních matric vyztužených vlákny, vyztužených keramických matric kompozit a mnoho dalšího.

Krok 1: Hledání kompozitních materiálů v PolyPLUS

Pokud znáte označení materiálu, který hledáte, jednoduše vložíte označení do kolonky rychlého vyhledávání PolyPLUS. Další možnosti hledání jsou podle země/standardu, výrobce, skupiny materiálů nebo pomocí vlastností v pokročilém vyhledávání.

V našem případě budeme hledat informace o materiálu 7743-F161. Po zadaní materiálového označení do políčka, klikněte na hledat. Zobrazí se vám seznam materiálů, která splňují vaše kriteria.

Hledání kompozitních materiálů v PolyPLUS

Krok 2: Hledání vlastností materiálu

Na seznamu materiálu se zobrazí všechny relevantní materiály odpovídající hledanému kritériu. Chcete-li zobrazit souhrn všech dostupných informací, klikněte na materiál, který vás zajímá. V našem případě to je pouze jeden materiál.

Všechny kategorie vlastností, pro které jsou dostupné údaje budou viditelné prostřednictvím příslušného barevného spojení s počtem dostupných dat, která jsou uvedena v závorce.

Hledání vlastností materiálu

Pro zobrazení vlastností jednoduše klikněte na link. V našem případě se nejdříve podíváme na mechanické vlastnosti, zahrnující pevnost v tahu, lomovou houževnatost a pevnost v ohybu a tlaku.

Dále zde můžeme najít mechanické vlastnosti ve vysokých a nízkých teplotách, které jsou potřebné při rozhodování ve výběru materiálu.

Fyzikální vlastnosti kompozit např. modul pružnosti, měrné hmotnosti, objemu vláken a mnohem více.

Reference jsou k dispozici pro všechny proprietární vlastnosti a najdete je pod tabulkou s daty.

Další dostupné údaje o kompozitech zahrnují teplotní vlastnosti jako je teplota skelného přechodu a výrobních procesů, které poskytují užitečné informace o schopnosti vytvrzení.

Hledání vlastností materiálu

Krok 3: Hledání pokročilých vlastností

Přes bezproblémovou integraci je možné prohlížet Extended Range pro kompozitní materiály přímo z modulu PolyPLUS. Tahové údaje o použití pro pokročilé nelineární výpočty lze nalézt kliknutím na oranžové odkazy.

Pro více informací jak se orientovat v Extended Range modulu následujte prohlídku pro hledání diagramů napěťové deformace.

Hledání pokročilých vlastností

Krok 4: Tabulky vzájemných odkazů a materiálového srovnání

Hledání vzájemných odkazů a tvoření materiálového srovnání je kritická část při výběru a výměně matriálů. Pro zobrazení tabulky vzájemných odkazů pro stadardizované kompozitní materiály klikněte na link vzájemných odkazů.

Zde bude prezentován kategorizovaný seznam ekvivalentních materiálů, kde se můžete podívat na další podrobnosti na proprietální údaje nebo vybrat k porovnání původní materiál. Pro více informací o vzájemných odkazech v Total Materia, navštivte naši knihovnu Total Metals.

Existují dvě možnosti porovnávání materiálů v PolyPLUS, a to přes rychlé porovnávání dvou materiálů, ale také komplexnější srovnání, které umožňuje porovnávat vlastnosti 4 materiálů současně. Pro více informací o možnostech porovnávání v Total Materia navštivte naši knihovnu Total Metals.

Tabulky vzájemných odkazů a materiálového srovnání[Předchozí - PolyPLUS Okruh 2]      [Obsah]       [Další - eXporter Okruh 1]