PolyPLUS เป็นชุดฐานข้อมูลของวัสดุอโลหะจำนวนมากมาย ซึ่งมีทั้งข้อมูลพลาสติก, เซรามิค, วัสดุผสม และยังครอบคลุมข้อมูลมาตรฐานวัสดุ รวมถึงคุณสมบัติขั้นสูง.

ในฐานข้อมูลเซรามิคของ Total Materia นั้นสามารถหาเซรามิคได้เป็นพันชนิดซึ่งรวมถึง คาร์ไบด์ ไนไตรท์ แก้ว และอีกหลายๆชนิด

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาวัสดุเซรามิคใน PolyPLUS

เริ่มต้นการค้นหา หากว่าคุณรู้ชนิดของวัสดุที่ต้องการค้นหาแล้วเพียงแค่ใส่รหัสวัสดุที่ต้องการในช่องค้นหาด่วนของ PolyPLUS การค้นหาอีกแบบคือการค้นหาจากประเทศหรือมาตรฐาน ผู้ผลิต กลุ่มของวัสดุ สกุลของวัสดุ หรือว่าคุณสมบัติอื่นๆในการค้นหาขั้นสูง.

ในกรณีนี้ เราจะดูข้อมูลวัสดุ Luminex 970 หลังจากที่คุณใส่หมายเลขวัสดุ คลิกที่ปุ่มค้นหาเพื่อสร้างรายการวัสดุที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาของคุณ.

Searching for ceramic materials in PolyPLUS

ขั้นตอนที่ 2: ดูคุณสมบัติวัสดุ

รายการวัสดุจะแสดงวัสดุที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา เมื่อต้องการดูข้อมูลคุณสมบัติทั้งหมดของวัสดุ คลิกที่วัสดุนั้น ในกรณีนี้ ได้วัสดุเพียงหนึ่งเดียวในรายการ .

ข้อมูลคุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถพบได้ของวัสดุจะแสดงเป็นสีของลิงค์ โดยจะมีจำนวนข้อมูลที่พบระบุอยู่ในวงเล็บด้านข้าง และ เช่นเดียวกับผู้ผลิตวัสดุ.

Viewing material properties

เริ่มดูคุณสมบัติของวัสดุ เพียงแค่คลิกที่ลิงค์ ในกรณีนี้ เราจะพิจารณาคุณสมบัติทางกลก่อน รวมทั้งค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ และกำลังอัด.

คุณสมบัติทางกายภาพครอบคลุม ชื่อ ความพรุน สี ความหนาแน่น.

ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดจะมีแหล่งอ้างอิงระบุอยู่ที่ด้านล่างของตารางข้อมูล.

ข้อมูลอื่นๆของเซรามิค รวมทั้งคุณสมบัติเกี่ยวกับอุณหภูมิ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวทางความร้อน คุณสมบัติด้านไฟฟ้าเช่น ความต้านทานไฟฟ้า.

Viewing material properties

ขั้นตอนที่ 3: ตารางตัวอ้างอิงโยงและการเปรียบเทียบวัสดุ

ดูตัวอ้างอิงโยงและเปรียบเทียบวัสดุเป็นส่วนสำคัญในการเลือกวัสดุทดแทน เมื่อต้องการดูตารางตัวอ้างอิงโยง สำหรับเซรามิคเพียงแค่คลิกที่ลิงค์ตัวอ้างอิงโยง.

ที่นี่จะแสดงรายการประเภทวัสดุที่ใกล้เคียงกันซึ่งคุณสามารถเลือกดูคุณสมบัติหรือกดเปรียบเทียบกับวัสดุตั้งต้นของคุณได้

Cross-reference tables & material comparison

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวอ้างอิงโยง ใน Total Metals ดูแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมใน Total Metals วิธีการใช้งาน

มี 2 วิธีในการเปรียบเทียบวัสดุใน PolyPLUS โดยผ่านการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วซึ่งจะนำวัสดุมาเปรียบเทียบกันทันที หรือ การเลือกวัสดุมาเปรียบเทียบพร้อมกันหลายๆอันซึ่งเลือกได้มากสุด 4 รายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม การเปรียบเทียบ ของ Total Materia สามารถเข้าดูได้ในแนะนำการใช้งาน Total Metals.[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน PolyPLUS 1]      [เนื้อหา]      [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน PolyPLUS 3]