PolyPLUS je skup osobina nemetala za više hiljada polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala. Obuhvata materijale iz standarda, materijale različitih proizvođača, uključujući i napredne setove osobina.

Među više hiljada keramičkih materijala u Total Materia bazi možete naći karbide, nitride, stakla i još mnogo toga.

1. Korak: Pretraga keramičkih materijala u PolyPLUS modulu

Da biste započeli pretragu ukoliko znate oznaku materijala unesite je u polje za oznaku na PolyPLUS strani za brzu pretragu. Drugi vidovi pretrage su prema zemlji/standardu, proizvođaču, grupi materijala ili familiji materijala. Takođe, osobine materijala moguće je naći pomoću opcije Napredna pretraga.

U ovom primeru potražićemo informacije o materijalu Luminex 970. Nakon što unesete njegovu oznaku u odgovarajuće polje kliknite na dugme Pretražite kako biste dobili listu materijala koji zadovoljavaju uslove pretrage.

Searching for ceramic materials in PolyPLUS

2. Korak: Pregled osobina materijala

Na listi materijala pojaviće se oni koji odgovaraju kriterijumima pretrage. Da biste videli rezime svih dostupnih podataka o osobinama kliknite na materijal koji Vas zanima. U ovom slučaju na listi je samo jedan materijal.

Sve kategorije osobina za koje postoje podaci prikazane su obojenim linkovima, broj osobina je dat u zagradi, a postoji i podatak o proizvođaču materijala.

Viewing material properties

Da biste pogledali osobine materijala kliknite na link. U ovom slučaju prvo ćemo pogledati mehaničke osobine, među kojima su jačina na savijanje i napon pri kompresiji.

Fizičke osobine obuhvataju, između ostalog, poroznost materijala, boju i nasipnu gustinu.

Za informacije o osobinama koje potiču od proizvođača postoje reference i one su prikazane u dnu strane, ispod tabele sa osobinama.

Od ostalih osobina keramičkih materijala možete pronaći termičke osobine kao što je koeficijent termičkog širenja i električne osobine (npr. zapreminsku otpornost).

Viewing material properties

3. Korak: Uporedne tabele i poređenje materijala

Pregled uporednih tabela i upoređivanje materijala je bitan deo u izboru materijala. Da biste ih videli kliknite na link Uporedne tabele.

Ovde ćete naći prikaz ekvivalentnih materiala u formi tabele iz koje možete odabrati materijal čije osobine ćete porediti sa osobinama Vašeg materijala.

Cross-reference tables & material comparison

Za više informacija o uporednim tabelama u Total Materia bazi pogledajte detaljniji vodič.

Postoje dva načina za poređenje materijala u PolyPLUS modulu. Jedan je opcija brzog poređenja i omogućava brz prikaz dva materijala jednog pored drugog. Drugi način poređenja je korišćenjem opcije sveobuhvatnog Prikaza Poređenja kojim je moguće porediti do 4 materijala istovremeno. Za više informacija o Prikazu Poređenja pogledajte naš Total Metals vodič.[Prethodni - PolyPLUS Vodič 1]      [Sadržaj]      [Sledeći - PolyPLUS Vodič 3]