PolyPLUS er datasettet for egenskaper til ikke-metall, og inneholder tusener av plastikker, keramiske materialer og kompositter. PolyPLUS inneholder både proprietære- og standardmaterialer og inkluderer datasett med avanserte egenskaper.

I Total Materia sitt bibliotek er det mange muligheter for å finne tusenvis av plastikkmaterialer som dekker polyamider, gummi, vinyl-harpiks og mange fler.

Trinn 1: Søke etter keramiske materialer i PolyPLUS

Om du skal begynne å søke og du kjenner til materialbetegnelsen kan du skrive den inn i materialbetegnelsesfeltet på PolyPLUS sin Raskt søk side. Andre søkemuligheter tilgjengelig lar deg søke på land/standard, produsent og materialgrupper. Du kan også søke på egenskaper i avansert søk.

I dette tilfellet ønsker vi informasjon om Luminex 970. Etter du har ført inn materialbetegnelsen i feltet kan du trykke på søkeknappen for å generere en liste med materialer som møter dine kriterier..

Søke etter keramiske materialer i PolyPLUS

Trinn 2: Vise materialegenskaper

Listen med materialer vil vise alle relevante materialer som passer dine søkekriterier. For å se en oppsummering av de tilgjengelige materialegenskapene kan du trykke på ønsket materiale. I dette tilfelle er det bare et tilgjengelig materiale.

Alle egenskapskategoriene hvor det finnes data er synlig gjennom fargede linker med antallet dataposter tilgjengelig i brakketter, så vel som produsenten hvor det er aktuelt.

Vise materialegenskaper

For å begynne å vise materialegenskapene trykker du enkelt og greit på linken. I dette tilfelle ser vi først på de mekaniske egenskapene inkludert bøyestyrken og kompresjonsstyrke.

Fysiske egenskaper dekker, for å nevne noen få, porøsitet, farge og bulktetthet.

Referanser er tilgjengelig for proprietær informasjon, og kan vises under datatabellen.

Andre tilgjengelige data for keramiske materialer inkluderer termiske egenskaper som termisk utvidelseskoeffisient og elektriske egenskaper inkludert data om volumresistivitet.

Vise materialegenskaper

Trinn 3: Kryssreferanser og sammenligning av materialer

Å kunne finne kryssreferansetabeller og sammenligne materialer er kritiske punkter når det kommer til materialutvelgelse og erstatting. For å se kryssreferansetabeller for plastikkmaterialer trenger du kun å trykke på kryssreferanse linken.

Her vil du bli presentert en kategorisert liste med ekvivalente materialer som du kan se i mer mer detaljert på egenskapsdata eller velge å sammenligne side om side med ditt valgte material.

Kryssreferanser og sammenligning av materialer

For mer informasjon om kryssreferanse i Total Materia se vår omvisning om Total Metal i vårt omvisningsbibliotek.

Det er to måter å sammenligne materialer i PolyPLUS. Gjennom hurtigsammenligning alternativet som tillater en rask side om side sammenligning av de to materialene, og det mer omfattende sammenligningsalterativet som tillater sammenligning av opp til 4 materialer samtidig. For mer detaljer se sammenligningsmuligheter i Total Materia og se Total Metals omvisningsbibliotek for mer informasjon.



[Forrige - PolyPLUS Omvisning 1]      [Innhold]       [Neste - PolyPLUS Omvisning 3]