PolyPLUS เป็นชุดฐานข้อมูลของวัสดุอโลหะจำนวนมากมาย ซึ่งมีทั้งข้อมูลพลาสติก, เซรามิค, วัสดุผสม และยังครอบคลุมข้อมูลมาตรฐานวัสดุ รวมถึงคุณสมบัติขั้นสูง

ในฐานข้อมูลโพลิเมอร์ของ Total Materia นั้นสามารถค้นหาพลาสติกได้กว่าหมื่นชนิดซึ่งครอบคลุมถึง โพลิเอไมด์ ยาง ไวนิล เรซิน และอีกหลากหลายชนิด.

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาวัสดุพอลิเมอร์ใน PolyPLUS

เริ่มต้นการค้นหา หากว่าคุณรู้ชนิดของวัสดุที่ต้องการค้นหาแล้วเพียงแค่ใส่รหัสวัสดุที่ต้องการในช่องค้นหาด่วนของ PolyPLUS การค้นหาอีกแบบคือการค้นหาจากประเทศหรือมาตรฐาน ผู้ผลิต กลุ่มของวัสดุ สกุลของวัสดุ หรือว่าคุณสมบัติอื่นๆในการค้นหาขั้นสูง

ในกรณีนี้ เราจะดูข้อมูลวัสดุ LEXAN EXL1414 หลังจากที่คุณใส่หมายเลขวัสดุ คลิกที่ปุ่มค้นหาเพื่อสร้างรายการวัสดุที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาของคุณ

Searching for polymer materials in PolyPLUS

ขั้นตอนที่ 2: ดูคุณสมบัติวัสดุ

รายการวัสดุจะแสดงวัสดุที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา เมื่อต้องการดูข้อมูลคุณสมบัติทั้งหมดของวัสดุ คลิกที่วัสดุนั้น ข้อมูลคุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถพบได้ของวัสดุจะแสดงเป็นสีของลิงค์ โดยจะมีจำนวนข้อมูลที่พบระบุอยู่ในวงเล็บด้านข้าง และ เช่นเดียวกับผู้ผลิตวัสดุ.

เริ่มดูคุณสมบัติของวัสดุ เพียงแค่คลิกที่ลิงค์ ในกรณีนี้ เราจะพิจารณาคุณสมบัติทางกลก่อน ซึ่งจะมีค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ แรงต้านทานการดึง ความเครียดดึง.

คุณสมบัติทางกายภาพ ความหนาแน่น โมดูลัสความยืดหยุ่น โมดูลัสการโค้งงอ และ คุณสมบติอื่นๆที่อยู่ด้านล่าง สมบัติเชิงรีโอโลยี และคุณสมบัติเชิงแสงของวัสดุ.

Viewing material properties

ขั้นตอนที่ 3: ดูคุณสมบัติขั้นสูง

เราสามารถดูข้อมูล Extended Range ของพลาสติกได้โดยตรงผ่านโมดูล PolyPLUS ค่าความเค้น ความเครียด และความล้าที่ใช้ในการคำนวณแบบไม่เป็นเส้นตรงสามารถหาได้จากการคลิกลิงค์สีส้ม.

Viewing advanced properties

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Extended Range สามารถดูแนะนำการใช้งาน สำหรับ ไดอะแกรมความเค้นและความเครียด ข้อมูลความล้า ไดอะแกรมความเค้นและความเครียด และ ข้อมูลความล้า.

ขั้นตอนที่ 4: ตารางตัวอ้างอิงโยงและการเปรียบเทียบวัสดุ

ดูตัวอ้างอิงโยงและเปรียบเทียบวัสดุเป็นส่วนสำคัญในการเลือกวัสดุทดแทน เมื่อต้องการดูตารางตัวอ้างอิงโยง สำหรับวัสดุพลาสติกเพียงแค่คลิกที่ลิงค์ตัวอ้างอิงโยง ที่นี่จะแสดงรายการประเภทวัสดุที่ใกล้เคียงกันซึ่งคุณสามารถเลือกดูคุณสมบัติหรือกดเปรียบเทียบกับวัสดุตั้งต้นของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอ้างอิงโยง ใน Total Metals ดูแนะนำหารใช้งานเพิ่มเติมใน Total Metals วิธีการใช้งาน

มี 2 วิธีในการเปรียบเทียบวัสดุใน PolyPLUS โดยผ่านการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วซึ่งจะนำวัสดุมาเปรียบเทียบกันทันที หรือ การเลือกวัสดุมาเปรียบเทียบพร้อมกันหลายๆอันซึ่งเลือกได้มากสุด 4 รายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม การเปรียบเทียบ ของ Total Materia สามารถเข้าดูได้ในแนะนำการใช้งาน Total Metals.[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน Extended Range 5]      [เนื้อหา]      [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน PolyPLUS 2]