PolyPLUS obsahuje vlastnosti nekovových materiálů, údaje o tisících plastů, keramikách a kompozitech pokrývajících proprietární i standardní materiály včetně pokročilých vlastností objektů DataSet.

V části Total Materia o polymerních materiálech je možné najít desítky tisíc plastových materiálů zahrnující polyamidy, kaučuk, pryskyřice vinyly a mnoho mnoho dalších.

Krok 1: Hledání polymerních materiálů v PolyPLUS

Chcete-li začít vyhledávat a znáte označení materiálu, který hledáte, můžete na stránce Polyplus jednoduše zadat označení materiálu do pole rychlého vyhledávání. Ostatní vyhledávací možnosti umožňují také vyhledávat podle země/standardu, výrobců, skupiny materiálu, příbuzného materiálu nebo vyhledávat podle vlastností v rozšířeném vyhledávání.

V tomto případě budeme sledovat informace o materiálu LEXAN EXL1414. Poté, co vložíte označení materiálu do pole, klikněte na „hledat“, poté se vygeneruje seznam materiálů, které odpovídají zadaným kritériím hledání.

Hledání polymerních materiálů v PolyPLUS

Krok 2: Zobrazení vlastností materiálu

Na seznamu materiálů se zobrazí všechny relevantní materiály odpovídající původním kritériím hledání. Chcete-li zobrazit souhrn všech dostupných vlastností, klikněte na materiál zájmu. Všechny vlastnosti kategorií, pro které lze nalézt údaje budou viditelné skrz barevný link s počtem datových bodů, které jsou k dispozici v závorkách, stejně tak výrobce materiálu.

Chcete-li zobrazit vlastnosti materiálu, jednoduše klikněte na odkaz. V tomto případě se nejprve podívejte na mechanické vlastnosti včetně pevnosti v ohybu, pevnosti v tahu, tahového napětí a další.

Fyzikální vlastnosti obsahují např. hustotu, modul pružnosti, ohybové moduly a další kategorie, které jsou k dispozici také v záložkách reologických a optických vlastností.

 Zobrazení vlastností materiálu

Krok 3: Zobrazení pokročilých vlastností

Díky bezproblémové integraci je možné zobrazit data Extended Range pro plastové materiály přímo z modulu PolyPLUS. Klepnutím na oranžové odkazy lze nalézt údaje o využití pro pokročilé-nelineární výpočty a o namáhání a únavě.

Zobrazení pokročilých vlastností

Pro více informací o tom, jak procházet Extended Range následujte náš návod na prohlížení diagramů namáhání a zobrazování dat o únavě.

Krok 4: Tabulky křížových odkazů & srovnání materiálu

Křížové tabulky jsou důležité pro materiálové srovnávání, nahrazování materiálu a jeho výběru. Chcete-li zobrazit tabulky křížových odkazů pro plasty jednoduše klikněte na link křížového odkazu. Zde najdete kategorizovaný seznam ekvivalentních materiálů. Dále se můžete podívat na další podrobnosti vlastností nebo vybrat materiál k porovnání původního materiálu. Další informace o křížových odkazech v Total Materia naleznete v naší okomentované Total Metals knihovně.

Existují dva způsoby, jak porovnat materiály v PolyPLUS, prostřednictvím rychlého porovnání možností, které umožňuje rychlé zobrazení vedle sebe dvou materiálů a nebo prostřednictvím komplexnějšího pohledu srovnání, který umožňuje současně porovnat až 4 materiály a jejich vlastnosti. Podrobnější pohled na možnosti srovnání v Total Materia naleznete v naší Total Metals komentované prohlídce knihovny.[Předchozí - Extended Range Okruh 5]      [Obsah]      [Další - PolyPLUS Okruh 2]