eXporter คือโมดูลเสริมที่ช่วยในการนำข้อมูลออกจาก Total Materia มาใช้ในโปรแกรมอื่นๆได้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าคุณต้องการย้ายข้อมูลจาก Total Materia โดยตรงไป CAE หรือเพียงแค่ส่งออกไป excel หรือ.xml eXporter สามารถทำได้ทั้งหมด.

ข้อมูลที่สามารถส่งออกได้มาจาก 3 แหล่งคือ Total Metals PolyPLUS และ Extended Range รูปแบบของไฟล์ที่นำออกไปได้เช่น ANSYS, Abaqus, MSC Nastran, SolidWorks, Radioss และอีกหลายชนิด

ขั้นตอนที่ 1: ดูข้อมูลสำหรับการส่งออก

ขั้นตอนแรกคือการ ระบุ และค้นหาวัสดุที่คุณต้องการส่งออกข้อมูลคุณสมบัติ สิ่งนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วผ่านการค้นหาด่วนหรือค้นหาขั้นสูง.

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติของวัสดุที่เลือกไว้ คุณสามารถคลิกเข้าที่กลุ่มย่อย แล้วกดดูตรงแถบข้อความด้านข้าง.

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคุณสมบัติที่ต้องการส่งออก

ถัดจากข้อมูลที่สามารถส่งออกได้ จะมีไอคอนสีฟ้าๆเพื่อกดส่งออก เมื่อกดไอคอนนั้นแล้วจะสามารถดูได้ว่าจะนำไฟล์ออกมาในรูปแบบของโปรแกรมอะไรบ้าง .

ข้อแนะนำ: คุณสามารถส่งออกไฟล์เพื่อนำไปใช้คำนวณกับโปรแกรมทาง CAE ได้แต่บางครั้งคุณสมบัติบางอย่างอาจจะส่งออกได้แค่บางโปรแกรมเท่านั้น.

การเพิ่มเติมหัวข้อคุณสมบัติที่จะนำออกสามารถเพิ่มได้ โดยการคลิกนำส่งข้อมูลออกมาเก็บไว้ ในที่นี้รวมถึงหัวข้อ วัสดุผสม คุณสมบัติทางกายภาพ ค่าความเค้น ความเครียด และความล้า.

Selecting and adding properties for export

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจทานข้อมูลที่เลือก

เมื่อคุณเลือกข้อมูลที่จะนำออกจนเพียงพอแล้วจึงกดแท็บไปที่ eXporter แล้วตรวจสอบข้อมูลที่จะนำออกไป.

มุมมองมาตรฐานจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณเลือกมา หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มบันทึกย่อไปยังข้อมูล สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไข ซึ่งถัดจากข้อมูลคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว กดปุ่มบันทึก.

ด้านบนตารางการส่งออก จะสามารถแสดงหัวข้อคุณสมบัติที่สามารถส่งออกได้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรูปแบบของไฟล์ที่จะส่งออกไปได้ คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้ เช่น ANSYS จะสามารถส่งออกข้อมูลความเค้น และความเครียด แต่ Abaqus ไม่สามารถทำได้.

Review selected data

ข้อแนะนำ: Total Materia สามารถส่งออกข้อมูลได้ 2 แบบคือ xls. และรูปแบบ xml ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ง่ายกว่า.

ขั้นตอนที่ 4: เลือกรูปแบบการส่งออกและการส่งออก

สำหรับการเลือกรูปแบบที่จะนำส่งข้อมูลออกมานั้น คุณสามารถนำข้อมูลออกมาเพียงแค่ 1 รูปแบบหรือ หลายรูปแบบก็ได้ โดยการทำเครื่องหมายถูกในกล่องข้อความ.

สำหรับการส่งข้อมูลออก กดปุ่มส่งออก แล้วทำการกดบันทึก หรือเปิดไฟล์ที่ขึ้นมา ไฟล์ที่ส่งออกไปจะถูกส่งในรูปแบบของ zip ซึ่งต้องกดแตกไฟล์ก่อนแล้วจึงนำไปใช้แบบปกติ.

Selecting the export format and exporting

ข้อแนะนำ: เพื่อความสะดวกที่มากขึ้น Total Materia มีตัวเลือกให้เข้าไปดูและกดส่งอกกไฟล์เก่าๆที่เคยส่งออกไปแล้วในอดีต คลิกเมนูย่อย ส่งออกก่อนหน้านี้ และทำการเลือกไฟล์ส่งออกที่เคยนำส่งไปแล้วโดยการคลิกที่ เพิ่มไปยังการส่งออกค่าในปัจจุบัน.[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน PolyPLUS 3]      [เนื้อหา]      [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน Tracker 1]