Dijagrami plastičnosti: Total Materia sadrži jedinstvenu kolekciju dijagrama plastičnosti za više hiljada materijala, različite vrste termičke obrade i radne temperature. U bazi postoje krive inženjerski napon - deformacija i stvarni (aktuelni) napon-deformacija za različite vrednosti brzine deformacije.

Kao deo Extended Range modula dijagrami plastičnosti su pomoć bez premca inženjerskom svetu, a u kombinaciji sa ostalim delovima Total Materia baze podataka predstavljaju jedinstven alat u pretrazi osobina materijala.

1. Korak: Pretraga dijagrama plastičnosti u Brzoj pretrazi

Pretpostavimo da želite da pogledate dijagram plastičnosti za 1.1191 DIN.

Total Materia Total Materia pretraživač najefikasnije pretražuje materijale na osnovu oznake uz pomoć opcije Brze pretrage.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

Jednostavno, unesite oznaku i odaberite odgovarajuću zemlju/standard.

Nakon toga sve što treba da uradite je da kliknete na dugme Pretražite. Za nekoliko sekundi Total Materia pretraživač će pronaći sve materijale koji u svojoj oznaci sadrže 1.1191 DIN.

Defining search criteria

3. Korak: Odabir podgrupe

Total Materia prikazuje sve podgrupe koje postoje za traženu oznaku. Jednostavno izaberite materijal koji Vas interesuje i kliknite na link da biste pregledali njegove osobine.

Selecting the subgroup

Da biste videli dijagrame plastičnosti kliknite na njihov link u podrupi po Vašoj želji.

Selecting the subgroup

4. Korak: 4. Korak: Pretraga dijagrama plastičnosti posebnim kriterijumima pretrage

Total Materia omogućava pronalaženje dijagrama plastičnosti direktno kroz Extended Range modul koristeći posebne kriterijume pretrage. Kliknite na dugme Extended Range i odaberite Podatke o plastičnosti.

Zadavanjem određenih parametara pretrage, kao što su vrsta termičke obrade, oblik, temperatura i brzina deformacije može se suziti lista rezultata. U ovom primeru tražimo nemački (DIN) nerđajući čelik čija je brzina deformacije 10-100 (1/s).

Viewing diagrams

5. Korak: Pregled dijagrama

Total Materia prikazuje krive na sobnoj temperaturi, ali je moguće odabrati neko od stanja iz dela Izbor stanja. Nakon što izaberete stanje koje Vas zanima možete videti krive inženjerski napon - deformacija i stvarni (aktuelni) napon-deformacija, kao i granične krive oblikovanja - inženjerske ii stvarne. Radi lakše primene u daljim proračunima tačke sa dijagrama prikazane su i u tabeli.

Takođe, moguće je naći podatak o r-faktoru, koji je bitan u CAE modelovanju specijalnih tipova materijala.

Viewing diagrams[Prethodni - Extended Range Vodič 1]      [Sadržaj]      [Sledeći - Extended Range Vodič 3]