ข้อมูลการคืบ: Total Materia ความเค้นคราก และการป้องกันการเกิดการคืบที่อุณหภูมิต่างกัน จะแสดงค่าพร้อมกับการคำนวณการประเมินหาอายุของส่วนประกอบด้วยวิธี Larsen-Miller parameter และวิธีนี้จะยังคงอายุการใช้งานของส่วนประกอบไว้ ข้อมูลการคืบเป็นส่วนหนึ่งของ Extended Range และถือเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นในการใช้งานในโลกของวิศวกร และเมื่อนำมารวมกับฐานข้อมูลของ Total Materia แล้วจะทำให้คุณได้รับเครื่องมือในการหาข้อมูลคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบการค้นหา

สมมติว่าคุณต้องการดูข้อมูลความล้าของ P305GH.

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลือกรูปแบบการค้นหา ซึ่ง Total Materia ได้มีเครื่องมือค้นหาวัสดุจากชื่อที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ตัวค้นหาด่วน

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ใส่ชื่อวัสดุ P305GH ในช่อง "ชื่อวัสดุ" ในกรณีที่ไม่รู้ที่มาของวัสดุให้เลือก "ทั้งหมด" ที่หมวดประเทศ สิ้งที่คุณต้องทำต่อไปก็แค่คลิกที่ "ค้นหา" และในเวลาเพียงไม่กี่วินาที Total Materia จะหาข้อมูลวัสดุชนิดนั้นให้กับคุณ ในกรณีนี้เราใช้วัสดุ P305GH

กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ขั้นตอนที่ 3: เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

ในการหาข้อมูลวัสดุด้วยชื่อนั้นปริมาณของผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการค้นหา ในบางกรณีอาจจะมีรายการวัสดุมากกว่า 2000 วัสดุ แต่ในกรณีตัวอย่างของเรา มีรายการวัสดุอยู่ 17วัสดุ คุณสามารถดูรายละเอียดของวัสดุได้โดยการคลิกที่ชื่อของวัสดุ ถ้าเกิดกรณีที่ผลการค้นหาของคุณมีรายการวัสดุ มากกว่า 2000 วัสดุ คุณต้องปรับเกณฑ์การค้นหาของคุณให้ละเอียดขึ้น

เลือกวัสดุที่สนใจจากรายการ ในกรณีตัวอย่างเราเลือกมาตรฐาน Euronorm จากนั้นคลิกที่วัสดุเพื่อดูช่วงของข้อมูล

ลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4: เลือกกลุ่มย่อย

Total Materia จะแสดงผลการค้นหาทั้งหมดลงในกลุ่มย่อย คุณสามารถดูข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่สนใจได้โดยการคลิกที่ลิ้งค์ของวัสดุ

เลือกกลุ่มย่อย

ในการดูข้อมูลการคืบ ให้คลิกที่ลิ้งค์ของวัสดุในกลุ่มย่อย

ขั้นตอนที่ 5: การดูข้อมูลการคืบ

Total Materia จะแสดงช่วงการคืบของวัสดุ และมีรูปแบบการดูข้อมูลการคืบให้เลือก หรือมี Larsson-Miller parameter ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เลือก

คลิกที่แถบ "ข้อมูลการคืบ" เพื่อดูความเค้นคราก และการป้องกันการเกิดการคืบ ที่ช่วงอุณหภูมิต่างๆ

การดูข้อมูลการคืบ

โดยทำการคลิกที่แถบ 'Larsson-Miller Parameter' คุณจะสามารถใช้วิธรการคำนวณขั้นสูงของเราในการคำนวณค่าความเค้นคราก และการป้องกันการเกิดการคืบภายใต้สภาวะที่กำหนด ตัวอย่างเราใช้ค่าความเค้น 140 MPa และอุณหภูมิในการทำงาน 450°C. เพียงแค่ใส่ค่าความเค้นในการใช้งาน และพารามิเตอร์ของอุณหภูมิลงไป คุณก็สามารถคำนวณหาข้อมูลของ Larsson-Miller parameter ได้เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบในอนาคต

Larson-Miller Parameter[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน Extended Range 4]      [เนื้อหา]       [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน PolyPLUS 1]