Podaci o puzanju: Total Materia pruža podatke o granici tečenja i naponu loma pri puzanju, zajedno sa proračunom Larson-Miler parametra i preostalim životnim vekom komponenti. Kao deo Extended Range modula podaci o puzanju su pomoć bez premca inženjerskom svetu, a u kombinaciji sa ostalim delovima Total Materia baze podataka predstavljaju jedinstven alat u pretrazi osobina materijala. Takođe, mogu se koristiti interaktivna funkcija za individualne proračune.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Pretpostavimo da želite da pregledate podatke o puzanju za P305GH.

Prvi korak je da odaberete način pretrage. Total Materia pretraživač najefikasnije pretražuje materijale na osnovu njihove oznake uz pomoć opcije Brza pretraga.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

U polje za oznaku unesite P305GH. Pošto je poreklo materijala nepoznato, ostavite opciju Sve u padajućem meniju sa listom zemalja/standarda.

Nakon toga kliknite na Pretražite. Posle samo nekoliko sekundi Total Materia pretraživač će pronaći sve materijale čija je oznaka P305GH. Defining search criteria

3. Korak: Odabir materijala iz liste rezultat

Kao rezultat pretrage dobija se lista materijala koji zadovoljavaju zadate kriterijume. U zavisnosti od uslova pretrage ova lista može biti prilično dugačka (do 2000 materijala), ali se u našem primeru sastoji od 35 materijala. Klikom na oznaku možete pregledati njihove osobine. Ukoliko Vaša pretraga daje više od 2000 rezultata neophodno je redefinisati njene kriterijume.

Izaberite sa liste materijal koji Vas interesuje. U ovom primeru ćemo izabrati materijal definisan Euronormom. Kliknite na materijal da biste videli dostupne podatke.

Selecting the material from the list of results

4. Korak: Odabir podgrupe

Total Materia prikazuje sve podgrupe koje postoje za traženu oznaku. Jednostavno izaberite materijal koji Vas interesuje i kliknite na link da biste pregledali njegove osobine.

Viewing creep data

Da biste pogledali podatke o mehanici loma kliknite na link u podgrupi koja Vas zanima.

5. Korak: Prikazivanje podataka o puzanju

Total Materia će prikazati niz podataka o puzanju i ponudiće Vam mogućnost da odvojeno pogledate podatke o puzanju ili relevantne Larson-Miler parametre za izabrani materijal.

Kliknite na karticu Podaci o puzanju da biste pogledali granicu tečenja i napon loma pri puzanju na različitim temperaturama.

Viewing creep data

Na kartici Larson-Milerov parametar korišćenjem našeg naprednog algoritma možete dobiti vrednosti granice tečenja i napona loma pri puzanju u stanjima po Vašem izboru. Na primer, unesite vrednost granice tecenja od 140 MPa i 450°C kao radnu temperaturu. Unošenjem primenjenog pritiska i parametara temperature možete izračunati podatke Larson-Miler parametra da biste dobili ključne informacije za dalje aktivnosti u projektovanju.

Larson-Miller Parameter[Prethodni - Extended Range Vodič 4]      [Sadržaj]      [PolyPLUS - Vodič 1]