Δεδομένα ερπυσμού: H Total Materia παρουσιάζει όριο ελαστικότητας και αντοχή θραύσης σε ερπυσμό σε διαφορετικές θερμοκρασίες οι οποίες εμφανίζονται μαζί με τους υπολογισμούς της παραμέτρου Larsen-Miller και το υπόλοιπο της ζωής του στοιχείου. Ως ένα μόνο μέρος του Extended Range, τα δεδομένα ερπυσμού παρέχουν σημαντική επιπρόσθετη βοήθεια στην κοινότητα των μηχανικών και όταν συνδυαστούν με τη βάση δεδομένων Total Materia παρέχουν το απόλυτο εργαλείο για ειδικές ιδιότητες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδραστικές λειτουργίες, για να κάνετε τους υπολογισμούς σας και να αποκτήσετε δεδομένα ειδικά στις δικές σας ανάγκες.

ΒΗΜΑ 1 Επιλέγοντας μια επιλογή αναζήτησης

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε δεδομένα ερπυσμού για το P305GH.

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε μια επιλογή αναζήτησης. Total Materiaη μηχανή αναζήτησης αναζητά υλικά πιο αποτελεσματικά με την ονομασία τους μέσα από την Γρήγορη αναζήτηση{0> επιλογή. <0}

ΒΗΜΑ 2 Καθορισμός κριτηρίων αναζήτησης

Εισάγετε το υλικό P305GH στο πεδίο ονομασία. Όταν η προέλευση του υλικού είναι άγνωστη, αφήστε τη λέξη «Όλες» στη αναδυόμενη λίστα της χώρας.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλώς ένα κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». Σε λίγα δευτερόλεπτα η Total Materia μηχανή αναζήτησης θα βρει όλα τα υλικά παγκοσμίως που περιλαμβάνουν P305GH στην ονομασία τους.

Defining search criteria

ΒΗΜΑ 3 Επιλέγοντας το υλικό από τη λίστα των αποτελεσμάτων

Η αναζήτηση υλικών σύμφωνα με την ονομασία τους, γενικά δίνει αποτελέσματα πού ικανοποιούν τα κριτήρια που δώσατε. Ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης, αυτή η λίστα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη (μέχρι 2000 υλικά), αλλά στο παράδειγμά μας η λίστα που προκύπτει αποτελείται από 17 υλικά. Κάνοντας κλικ στην ονομασία τους, μπορείτε να ανακτήσετε και να αναθεωρήσετε τις ιδιότητές τους. Εάν η αναζήτησή σας δίνει περισσότερο από 2000 υλικά, θα χρειαστεί να περιορίσετε την αναζήτησή σας.

Επιλέξτε το υλικό που σας ενδιαφέρει από τη λίστα. Σε αυτό το παράδειγμα επιλέγουμε να προβάλουμε το πρότυπο Euronorm. Κάντε κλικ στο υλικό για να δείτε το εύρος των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για προβολή.

Selecting the material from the list of results

ΒΗΜΑ 4 Επιλέγοντας την υποομάδα

Η Total Materia θα δείξει όλα τα ικανοποιητικά αποτελέσματα αναζήτησης που ταιριάζουν σε υποομάδες. Μπορείτε στη συνέχεια απλά επιλέξτε το υλικό που σας ενδιαφέρει και να δείτε κάποια από τις ιδιότητές του, κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο.

Viewing creep data

Για να δείτε τα δεδομένα ερπυσμού κάντε κλικ στην υποομάδα επιλογής σας

ΒΗΜΑ 5 Προβολή δεδομένων ερπυσμού

Η Total Materia θα εμφανίσει μια σειρά δεδομένων ερπυσμού του υλικού και θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη προβολή αυτών των δεδομένων ή τις σχετικές παραμέτρους Larson-Miller για το υλικό που επιλέξατε.

Κάντε κλικ στην καρτέλα «δεδομένα ερπυσμού» για να προβάλετε το όριο ελαστικότητας και την αντοχή θραύσης σε ερπυσμό, για ένα εύρος θερμοκρασιών.

Viewing creep data

Κάνοντας κλικ στην καρτέλα «παράμετροι Larson-Miller», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους προηγμένους αλγόριθμους μας και να υπολογίσετε τόσο το όριο ελαστικότητας όσο και την αντοχή θραύσης σε ερπυσμό υπό τις συνθήκες της επιλογής σας. Εισάγετε για παράδειγμα μια τιμή τάσης 140MPa και μια θερμοκρασία λειτουργίας 450°C. Εισάγοντας τις εφαρμόσιμες παραμέτρους για τάση και θερμοκρασία μπορείτε να υπολογίσετε τα δικά σας δεδομένα για την παράμετρο Larson-Miller που θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για επιπλέον δραστηρίοτητες σχεδιασμού.

Larson-Miller Parameter[Προηγούμενη ξενάγηση ER 4]      [Περιεχόμενο]      [Επόμενη ξενάγηση PP 1]