การขยายตัวของรอยร้าว และข้อบังคับพารามิเตอร์ของปารีส ที่ตรง: K1C, KC, การขยายตัวของรอยร้าว และข้อบังคับพารามิเตอร์ของปารีส ที่ตรงกับกราฟการขยายตัวของรอยร้าว รวมถึงคุณสมบัติโมโนโทนิคที่นำมาใช้พิจารณาประมาณการ การหายไปของพารามิเตอร์ที่มีคุณสมบัติของโมโนโทนิคเป็นฐานเมื่อนำไปใช้งาน กลศาสตร์การแตกหักเป็นส่วนหนึ่งของ Extended Range และถือเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นในการใช้งานในโลกของวิศวกร และเมื่อนำมารวมกับฐานข้อมูลของ Total Materia แล้วจะทำให้คุณได้รับเครื่องมือในการหาข้อมูลคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบการค้นหา

สมมติว่าคุณต้องการดูข้อมูลกลศาสตร์การแตกหักของ 1045 (USA / SAE).

ใส่ชื่อของวัสดุลงไป หลังจากนั้นทำการเลือก ประเทศ/มาตรฐาน สิ้งที่คุณต้องทำต่อไปก็แค่คลิกที่ "ค้นหา" และในเวลาเพียงไม่กี่วินาที Total Materia ได้มีเครื่องมือค้นหาวัสดุจากชื่อที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ตัวค้นหาด่วน

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ใส่ชื่อของวัสดุลงไป หลังจากนั้นทำการเลือก ประเทศ/มาตรฐาน

สิ้งที่คุณต้องทำต่อไปก็แค่คลิกที่ "ค้นหา" และในเวลาเพียงไม่กี่วินาที Total Materia จะหาข้อมูลวัสดุชนิดนั้นให้กับคุณ ในกรณีนี้เราใช้วัสดุ 1045 (USA / SAE) in their designation.

กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ขั้นตอนที่ 3: เลือกกลุ่มย่อย

Total Materia จะแสดงผลการค้นหาที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือกในกลุ่มย่อย คุณสามารถเลือกดูวัสดุที่คุณสนใจได้ และคลิกที่ชื่อวัสดุเพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติ

เลือกกลุ่มย่อย

ในการดูข้อมูลของกลศาสตร์การแตกหัก คลิกที่ลิ้งค์ในกลุ่มย่อยที่คุณเลือก

ขั้นตอนที่ 4: การดูข้อมูลกลศาสตร์การแตกหัก

คุณสมบัติโมโนโทนิคสามารถดูได้จาก K1C, KC, การขยายตัวของรอยร้าว และข้อบังคับพารามิเตอร์ของปารีส Total Materia จะแสดงช่วงของข้อมูลกลศาสตร์การแตกหักของวัสดุ และมีตัวเลือกสภาวะให้คุณเลือกในแถบ เลือกสภาวะ. Total Materia ใช้วิธีการทำนายข้อมูลกลศาสตร์การแตกหักสำหรับค่าต่างๆที่หายไปบนฐานของคุณสมบัติโมโนโทนิค

การดูข้อมูลกลศาสตร์การแตกหัก[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน Extended Range 3]    [เนื้อหา]     [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน Extended Range 5]