Mehanika loma: obuhvata podatke o K1C, KC, rastu prslina i parametrima Parisove konstante, a uključuju i dijagram rasta prsline. Takođe, među podacima su i monotone osobine zajedno sa statističkim parametrima i procenama. Kao deo Extended Range modula podaci o mehanici loma su pomoć bez premca inženjerskom svetu, a u kombinaciji sa ostalim delovima Total Materia baze podataka predstavljaju jedinstven alat u pretrazi osobina materijala.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Pretpostavimo da želite da pogledate podatke o mehanici loma za 1045 (USA / SAE).

Prvi korak je da odaberete način pretrage. Total Materia pretraživač najefikasnije pretražuje materijale na osnovu njihove oznake uz pomoć opcije Brza pretraga.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

Jednostavno unesite oznaku i odaberite zemlju/standard.

Nakon toga kliknite na Pretražite. Posle samo nekoliko sekundi Total Materia pretraživač će pronaći sve materijale čija je oznaka 1045 (USA/SAE) .

Defining search criteria

3. Korak: Odabir podgrupe

Total Materia prikazuje sve podgrupe koje postoje za traženu oznaku. Jednostavno izaberite materijal koji Vas interesuje i kliknite na link da biste pregledali njegove osobine.

Selecting the subgroup

Da biste pogledali podatke o mehanici loma kliknite na link u podgrupi koja Vas zanima.

4. Korak: Prikazivanje podataka o mehanici loma

Total Materia će prikazati niz podataka o mehanici loma i ponudiće Vam mogućnost da izaberete stanje tako što ćete kliknuti na Izbor stanja. Zajedno sa K1C, KC, rastom prsline i Parisovom konstantom možete videti i monotone osobine. Total Materia koristi algoritme za predviđanje podataka o mehanici loma na osnovu monotonih osobina.

Viewing fracture mechanics data[Prethodni - Extended Range Vodič 3]      [Sadržaj]      [Sledeći - Extended Range Vodič 5]