ความล้า: ฐานข้อมูลพารามิเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของช่วงชีวิตของความเค้น และช่วงชีวิตของความเครียด ที่ใช้สำหรับการปรับค่าต่างๆของกระบวนการอบร้อน และสภาวะการรับแรง รวมไปถึงคุณสมบัติของค่าโมโนโทนิค ที่ใช้อ้างอิงในทางสถิติ เพื่อประมาณการความเป็นไปได้ในการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบการค้นหา

สมมติว่าคุณต้องการหาข้อมูลความล้าของ AW-Al Cu4Mg1.

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลือกรูปแบบการค้นหา ซึ่ง Total Materia ได้มีเครื่องมือค้นหาวัสดุจากชื่อที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ตัวค้นหาด่วน

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ใส่ชื่อวัสดุ AW-Al Cu4Mg1 ในช่อง ชื่อวัสดุ ในกรณีที่ไม่รู้ที่มาของวัสดุให้เลือก "ทั้งหมด" ที่หมวดประเทศ สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็แค่คลิกที่ "ค้นหา" และในเวลาเพียงไม่กี่วินาที Total Materia จะหาข้อมูลวัสดุชนิดนั้นให้กับคุณ ในกรณีนี้เราใช้วัสดุ AW-Al Cu4Mg1

กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ขั้นตอนที่ 3: เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

ในการหาข้อมูลวัสดุด้วยชื่อนั้นปริมาณของผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการค้นหา ในบางกรณีอาจจะมีรายการวัสดุมากกว่า 2000 วัสดุ แต่ในกรณีตัวอย่างของเรา มีรายการวัสดุอยู่ 35 วัสดุ คุณสามารถดูรายละเอียดของวัสดุได้โดยการคลิกที่ชื่อของวัสดุ ถ้าเกิดกรณีที่ผลการค้นหาของคุณมีรายการวัสดุ มากกว่า 2000 วัสดุ คุณต้องปรับเกณฑ์การค้นหาของคุณให้ละเอียดขึ้น

เลือกวัสดุที่สนใจจากรายการ ในกรณีตัวอย่างเราเลือกมาตรฐาน Euronorm จากนั้นคลิกที่วัสดุเพื่อดูช่วงของข้อมูล

 เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4: เลือกกลุ่มย่อย

Total Materia จะแสดงผลการค้นหาทั้งหมดลงในกลุ่มย่อย คุณสามารถดูข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่สนใจได้โดยการคลิกที่ลิ้งค์ของวัสดุ

เลือกกลุ่มย่อย

ในการดูข้อมูลความล้า ให้คลิกที่ลิ้งค์ของวัสดุในกลุ่มย่อย

ขั้นตอนที่ 5: การดูข้อมูลความล้า

Total Materia จะแสดงข้อมูลความล้าขอวัสดุ และมีตัวเลือกสภาวะให้คุณเลือกในแถบ เลือกสภาวะ โดยการคลิกที่แถบที่เกี่ยวข้อง แล้วคุณจะสามารถดูข้อมูลช่วงชีวิตของความเค้น และช่วงชีวิตของความเครียดได้ รวมไปถึงคุณสมบัติของค่าโมโนโทนิค ที่ใช้อ้างอิงในทางสถิติ เพื่อประมาณการความเป็นไปได้ในการใช้งาน คุณสามารถดูข้อมูลกราฟิกที่แสดงข้อมูลของช่วงชีวิตของความเครียด ในช่วงยืดหยุ่น และช่วงพลาสติกได้

การดูข้อมูลความล้า[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน Extended Range 2]    [เนื้อหา]     [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน Extended Range 4]