Zamor materijala: Najveća baza podataka o niskocikličnom zamoru i visokocikličnom zamoru pri različitim tipovima termičke obrade i uslovima opterećenja, kao i e-N i S-N dijagrami za više od 8000 materijala. Takođe, među podacima su i monotone osobine zajedno sa statističkim parametrima i procenama.

Kao deo Extended Range modula podaci o zamoru materijala su pomoć bez premca inženjerskom svetu, a u kombinaciji sa ostalim delovima Total Materia baze podataka predstavljaju jedinstven alat u pretrazi osobina materijala.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Pretpostavimo da želite da pogledate podatke o zamoru za AW-Al Cu4Mg1.

Prvi korak je da odaberete način pretrage. Total Materia pretraživač najefikasnije pretražuje materijale na osnovu njihove oznake uz pomoć opcije Brza pretraga.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

U polje za oznaku materijala unesite AW-Al Cu4Mg1. Pošto je poreklo materijala nepoznato, ostavite opciju Sve u padajućem meniju sa listom zemalja/standarda.

Nakon toga kliknite na Pretražite. Posle samo nekoliko sekundi Total Materia pretraživač će pronaći sve materijale čija je oznaka AW-Al Cu4Mg1.

Defining search criteria

3. Korak: Odabir materijala iz liste rezultata

Kao rezultat pretrage dobija se lista materijala koji zadovoljavaju zadate kriterijume. U zavisnosti od uslova pretrage ova lista može biti prilično dugačka (do 2000 materijala), ali se u našem primeru sastoji od 35 materijala. Klikom na oznaku možete pregledati njihove osobine. Ukoliko Vaša pretraga daje više od 2000 rezultata neophodno je redefinisati njene kriterijume.

Izaberite sa liste materijal koji Vas interesuje. U ovom primeru ćemo izabrati materijal definisan Euronormom. Kliknite na materijal da biste videli dostupne podatke.

Selecting the material from the list of results

4. Korak: Odabir podgrupe

Total Materia prikazuje sve podgrupe koje postoje za traženu oznaku. Jednostavno izaberite materijal koji Vas interesuje i kliknite na link da biste pregledali njegove osobine.

Selecting the subgroup

Da biste pogledali podatke o zamoru materijala kliknite na link u podgrupi koja Vas zanima.

5. Korak: Prikaz podataka o zamoru

Total Materia će prikazati niz podataka o zamoru materijala i ponudiće Vam opciju da izaberete stanje tako što ćete kliknuti na Izbor stanja. Klikom na odgovarajuću karticu možete pogledati podatke koji se odnose na niskociklični zamor i visokociklični zamor. Kod nekih materijala moguće je pronaći monotone osobine zajedno sa statističkim parametrima i procenama. Možete pogledati i interaktivne grafičke informacije koje Vam daju informacije o niskocikličnom zamoru u oblastima elastičnosti i plastičnosti.

Viewing fatigue data[Prethodni - Extended Range Vodič 2]      [Sadržaj]      [Sledeći - Extended Range Vodič 4]