Krive napon-deformacija: Total Materia sadrži jedinstvenu kolekciju dijagrama napon-deformacija za nekoliko hiljada materijala, različite vrste termičke obrade i radne temperature. U bazi postoje krive inženjerski napon - deformacija i stvarni (aktuelni) napon-deformacija za različite vrednosti brzine deformacije.
Kao deo Extended Range modula dijagrami napon-deformacija su pomoć bez premca inženjerskom svetu, a u kombinaciji sa ostalim delovima Total Materia baze podataka predstavljaju jedinstven alat u pretrazi osobina materijala.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Pretpostavimo da želite da pogledate dijagrame napon-deformacija za 17-7PH (USA / SAE).

Prvi korak je da odaberete način pretrage. Total Materia pretraživač najefikasnije pretražuje materijale na osnovu njihove oznake uz pomoć opcije Brza pretraga.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

Jednostavno, unesite oznaku i odaberite odgovarajuću zemlju/standard.

Nakon toga sve što treba da uradite je da kliknete na dugme Pretražite. Za nekoliko sekundi Total Materia pretraživač će pronaći sve materijale koji u svojoj oznaci sadrže 17-7PH (USA / SAE).

Defining search criteria

3. Korak: Odabir podgrupe

Total Materia prikazuje sve podgrupe koje postoje za traženu oznaku. Jednostavno izaberite materijal koji Vas interesuje i kliknite na link da biste pregledali njegove osobine.

Selecting the subgroup

Da biste videli dijagrame napon-deformacija kliknite na njihov link u podrupi po Vašoj želji.

4. Korak: Pregled dijagrama

Total Materija prikazuje krive na sobnoj temperaturi, ali je moguće odabrati neko od stanja iz padajućeg menija. Takođe, moguće je pogledati krive pomoću naše interaktivne funkcije. Unesite vrednost temperature koja Vas zanima, kliknite na Izračunaj i Total Materia će Vam prikazati odgovarajuće krive na dijagramu. Radi lakše primene u daljim proračunima tačke sa dijagrama prikazane su i u tabeli.

Viewing diagrams[Prethodni - Smart Comp Vodič 1]      [Sadržaj]      [Sledeći - Extended Range Vodič 2]