ในการออกแบบอุปกรณ์ วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญมักจะต้องมีข้อมูลเฉพาะบางอย่างเช่น TTT, CCT ไดอะแกรม โครงสร้างของโลหะ การแปรรูป และข้อมูลแม่เหล็ก การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็วเพื่อให้งานทางด้านวิศวกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น คือสิ่งที่ Total Materia มีให้คุณ

ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวเลือกการค้นหา

สามารถหาข้อมูลโครงสร้างโลหะได้ 2 วิธี 1.ผ่านการเลือกวัสดุที่เลือกไว้แล้ว 2.โดยผ่านการค้นหาขั้นสูงเพื่อสร้างรายการวัสดุที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเงื่อนไขการค้นหา

ในตัวอย่างแรกนี้ สมมติว่า คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างของโลหะของกำหนด DIN 1.0401

Defining search criteria

คุณสามารถเข้าถึงโครงสร้างของโลหะโดยตรงจากหน้ากลุ่มย่อย

Selecting metallography from the subgroup page

ต่อจากนีคือภาพทั้งหมดของโครงสร้างโลหะในเงื่อนไขต่างๆ พร้อมทั้งมีข้อมูลระดับจุลภาค และการกัดกรด โดยแหล่งอ้างอิงจะอยู่ด้านล่างของหน้า

Metallography data

ในตัวอย่างที่สอง เราใช้ค้นหาขั้นสูงสำหรับเพื่อหา เหล็กจากออสเตรียมาตรฐาน (ONORM) ที่มีข้อมูลโครงสร้างโลหะ

การกำหนดเงื่อนไขการค้นหา คุณสามารถเลือก ONORM จากรายการประเทศและกลุ่มวัสดุที่ต้องการ

ในส่วนของการค้นหาแบบพิเศษ ด้านล่างของหน้าสามารถเลือกข้อมูลโครงสร้างของโลหะเพิ่มได้

Metallography through Advanced search

หลังจากที่คุณคลิกปุ่มค้นหา Total Materia จะค้นหาวัสดุทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขจากมาตรฐาน ONORM แล้วจะแสดงในรายการผลลัพธ์  

List of materials

ขั้นตอนที่ 3: ดูคุณสมบัติวัสดุ

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติของวัสดุจากรายการ คลิกที่วัสดุ และไปหน้ากลุ่มย่อยหน้าและดูข้อมูลโครงสร้างของโลหะได้อย่างรวดเร็ว

Metallography data[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน 7]      [เนื้อหา]       [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน SmartComp 1]