U projektovanju opreme, stručnjacima za strukturno inženjerstvo i inženjerske analize je često potrebno da imaju neke specifične informacije o osobinama materijala kao što su TTT, CCT dijagrami, metalografija, obradivost i magnetna svojstva. Brz pristup ovim informacijama je obično neophodan da bi se uspešno i efikasno završili inženjerski zadaci, a ovo je upravo ono što Total Materia može da Vam pruži.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Postoje dve mogućnosti za pronalazak podataka metalografije, ili kroz posebno odabrane materijale ili koristeći naprednu pretragu kako biste generisali listu materijala sa podacima.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

U ovom prvom primeru pretpostavićemo da želite da pregledate metalografske podatke za DIN 1.0401 oznaku.

Defining search criteria

U odeljak metalografije možete da pristupite direktno sa stranice podgrupe.

Selecting metallography from the subgroup page

Ovde možete da pregledate sve dostupne metalografske slike za niz različitih stanja materijala, opšte informacije o mikrostrukturi i nagrizanju zajedno sa referencama za specifične podatke na stranici.

Metallography data

U drugom primeru koristićemo opciju Napredna pretraga da bismo pronašli čelike koji iz austrijskog standarda (ONORM) za koje su dostupni metalografski podaci.

Da biste definisali kriterijume pretrage izaberite ONORM u iskačućem prozoru sa listom zemalja i grupu materijala koja Vas interesuje.

U dnu prozora opcije Specijalna pretraga moguće je obeležiti polje koje se odnosi na metalografske podatke.

Metallography through Advanced search

Nakon što kliknete na dugme za pretragu, Total Materia će pronaći sve materijale iz ONORM standarda koje zadovoljavaju unete kriterijume i prikazaće ih u listi rezultata. 

List of materials

3. Korak: Pregled detaljnih osobina materijala

Da biste pregledali osobine nekog određenog materijala sa liste, kliknite na njegovu oznaku, a zatim preko stranice podgrupe pregledajte metalografske podatke u roku od nekoliko sekundi.

Metallography data[Prethodni Vodič 7]      [Sadržaj]      [Smart Comp Vodič 1]