I utstyrsdesign, konstruksjonsteknikk og analyse, trenger profesjonelle ofte å ha spesifikk informasjon om materialegenskaper som TTT, CCT diagrammer, metallografi, mekanisk formbarhet og magnetisk data. Rask tilgang til denne informasjonen er vanligvis avgjørende for å fullføre oppgavene vellykket og effektivt, og dette er akkurat hva Total Materia gir deg.

Trinn 1: Velg et søkealternativ

Det er mulig å finne metallografidata på to måter, enten gjennom et spesielt valgt materiale eller ved å bruke avansert søk til å generere en dataliste over materialene.

Trinn 2: Definere et søkevilkår

I det første eksemplet, anta at du vil se gjennom metallografidata for betegnelsen DIN 1.0401

Defining search criteria

Du får tilgang til metallografi delen direkte fra undergruppesiden

Selecting metallography from the subgroup page

Her er det mulig å vise alle tilgjengelige metallografi bilder for en rekke forhold, generell informasjon om mikrostrukturer og etsing, sammen med referanser for de aktuelle dataene.

Metallography data

I det andre eksemplet bruke vi avansert søk for å identifisere stål som har metallografiske data fra den Østerrikske Standarden (ONORM).

For å definere søkekriteriene kan du velge ONORM fra land/standard popup-menyen.

I avansert søk siden er det mulig å krysse av for metallografi nederst på siden.

Metallography through Advanced search

Når du klikker Søk-knappen, finner Total Materia alle materialer fra den gitte ONORM standarten, som oppfyller gitte kriterier og viser dem i listen.  

List of materials

Trinn 3: Se materialegenskaper

For å se egenskaper for spesifikke materialer fra listen, klikk på den tilhørende betegnelsen og naviger til undergruppesiden, for å se metallografidata innen sekunder.

Metallography data[Forrige - Total Metals Omvisning 7]      [Innhold]      [Neste - SmartComp Omvisning 1]