Στη σχεδίαση εξοπλισμού, στις δομικές κατασκευές και την ανάλυση της κατασκευής, οι επαγγελματίες συχνά χρειάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες όπως TTT, CCT διαγράμματα, μεταλλογραφία, κατεργασιμότητα και μαγνητικά δεδομένα. Γρήγορη πρόσβαση σ’ αυτή τη πληροφορία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των καθηκόντων του μηχανικού με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Αυτό ακριβώς σας δίνει η Total Materia .

ΒΗΜΑ 1 Επιλέγοντας μια επιλογή αναζήτησης

Είναι δυνατό να βρείτε δεδομένα μεταλλογραφίας με δύο βασικούς τρόπους, μέσα από ένα ειδικά επιλεγμένο υλικό είτε με τη χρήση της σύνθετης αναζήτησης για να δημιουργήσετε έναν κατάλογο υλικών με δεδομένα.

ΒΗΜΑ 2 Καθορισμός κριτηρίων αναζήτησης

Σε αυτό το πρώτο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε δεδομένα μεταλλογραφίας της ονομασίας DIN 1.0401

Defining search criteria

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα μεταλλογραφίας απευθείας από τη σελίδα της υποομάδας

Selecting metallography from the subgroup page

Εδώ είναι δυνατό να προβάλλετε όλες τις διαθέσιμες εικόνες μεταλλογραφίας, για μια σειρά από συνθήκες, γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μικροδομή και χάραξη, μαζί με αναφορές και συγκεκριμένα δεδομένα στη ίδια σελίδα προβολής.

Metallography data

Στο δεύτερο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την Σύνθετη Αναζήτηση για το προσδιορισμό χάλυβα με δεδομένα μεταλλογραφίας, σύμφωνα με το αυστριακό πρότυπο (ONORM) .

Για να ορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε ONORM από την αναδυόμενη λίστα της χώρας και την ομάδα των υλικών ενδιαφέροντος.

Στην ειδική ενότητα αναζήτησης στο κάτω μέρος της σελίδας είναι πιθανό να επιλέξετε το κατάλληλο κουτάκι που σχετίζονται με μεταλλογραφία.

Metallography through Advanced search

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί αναζήτησης, η Total Materia θα βρει όλα τα ευρωπαϊκά υλικά που πληρούν τα δοθέντα κριτήρια και θα τα εμφανίσει στη λίστα.  

List of materials

ΒΗΜΑ 3 Προβολή ιδιοτήτων υλικών

Για να προβάλετε ιδιότητες κάποιου συγκεκριμένου υλικού από τη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί με την ονομασία και στη συνέχεια μεταβείτε στην σελίδα της υποομάδας και δείτε τις πληροφορίες μεταλλογραφίας σε λίγα δευτερόλεπτα.

Metallography data[Προηγούμενη ξενάγηση 7]      [Περιεχόμενο]      [Επόμενη ξενάγηση SC ]