Ovaj vodič će Vam pokazati najlakši način za pronalazak dijagrama termičke obrade u Total Materia bazi podataka. U ovom trenutku baza podataka sadrži šest različitih tipova dijagrama (Kaljivost, Otpuštanje, Kaljenje-otpuštanje, TTT, CCT i izmenjeni CCT).

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

U ovom primeru, pretpostavićemo da želite da pronađete materijale koji obuhvataju dijagrame određene EN standardom.

Da biste izabrali materijale prema njihovim specijalnim osobinama koristite opciju Specijalna pretraga u okviru modula Napredna pretraga.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

Da biste definisali kriterijume pretrage, sve što treba da uradite je da izaberete EN pomoću pop-up prozora sa listom zemalja i označite odgovarajuća polja u prozoru Dijagrama termičke obrade, u donjem delu prozora opcije Specijalna pretraga.

Defining search criteria

Nakon što kliknete dugme za potvrdu, za svega nekoliko sekundi Total Materia pretraživač će pronaći i prikazati sve EN čelike koji sadrže dijagrame termičke obrade.

3. Korak: Odabir materijala iz liste rezultata

Da bi ste videli svojstva nekog određenog materijala sa liste kliknite na njegovu oznaku i pratite proceduru opisanu u Vodiču 1.

Selecting a material from the list of the results

4. Korak: Pregled dijagrama

Da bi se prikazali dijagrami unutar prozora Termička obrada jednostavno kliknite na link Termička obrada. Na taj način možete pregledati sve dostupne dijagrame za određeni materijal.

Getting diagrams

Getting diagrams

Getting diagrams[Prethodni Vodič 6]      [Sadržaj]      [Sledeći Vodič 8]