Μέσα από τη επιλογή Διάβρωση λαμβάνουμε ένα νέο σύνολο δεδομένων για χρήστες της Total Materia που δίνει ζωτικής σημασίας πληροφορίες που αφορούν τη συμπεριφορά της διάβρωσης των υλικών σε διάφορα μέσα, εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία και μια σειρά από άλλες μεταβλητές κατάστασης.

ΒΗΜΑ 1 Επιλέγοντας μια επιλογή αναζήτησης

Είναι δυνατό να βρείτε δεδομένα διάβρωσης με δύο βασικούς τρόπους, είτε μέσω του ειδικά επιλεγμένου υλικού ή πηγαίνοντας απευθείας στην ενότητα DataPLUS μέσω του κεντρικού μενού.

Σε αυτό το παράδειγμα, υποθέτουμε ότι θέλετε να βρείτε δεδομένα διάβρωσης που σχετίζονται με την ονομασία Alclad 3003 από το πρότυπο ΑΑ.

Πληκτρολογήστε την ονομασία του υλικού στη γραμμή γρήγορης αναζήτησης και επιλέξτε το πρότυπο ΑΑ από το πρότυπο χώρας στο drop down μενού.

Defining search criteria

ΒΗΜΑ 2 Προβολή ιδιοτήτων υλικών

Στη συνέχεια, μπορείτε με κλικ στον σύνδεσμο της υποομάδας διάβρωσης, να προχωρήσετε άμεσα στα διαθέσιμα δεδομένα της ενότητας DataPLUS.

Selecting corrosion data in subgroup page

Εδώ είναι δυνατό να προβάλετε, για το υλικό της επιλογής, όλες τις διαθέσιμες ιδιότητες διάβρωσης απευθείας , όπως ποσοστό διάβρωσης και τύπο διάβρωσης σε μία συγκεκριμένη συγκέντρωση του μέσου και τη θερμοκρασία.

Viewing corrosion data

Για ένα υλικό μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές συνθήκες και επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα συνθήκης για να βρείτε δεδομένα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς. Εναλλακτικά όλες τις διαθέσιμες συνθήκες μπορούν επίσης να βρεθούν στην κυλιόμενη λίστα κάτω από το εργαλείο επιλογής.

Viewing corrosion data

ΒΗΜΑ 3 Προβολή έμμεσων δεδομένων

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τα ακριβή δεδομένα που αναζητάτε, μπορείτε επίσης να προβάλετε τυπικά δεδομένα για το πρότυπο το οποία είναι ενδεικτικά δεδομένα που παρουσιάζονται ως μια δευτερεύουσα επιλογή σε σύγκριση με τα απευθείας δεδομένα.

Η τρίτη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες διασταύρωσης της Total Materia μέσα από τη καρτέλα παρόμοιων υλικών, για να δείτε συνδεδεμένα μεταξύ τους υλικά που επίσης έχουν δεδομένα διάβρωσης τα όποια μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Viewing corrosion data for similar material

ΒΗΜΑ 4 Άμεση πρόσβαση στο DataPLUS

Η δεύτερη δυνατότητα για την εύρεση δεδομένων στη διάβρωση είναι να μεταβείτε απευθείας στην ενότητα DataPLUS στο κύριο μενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο υπομενού.

Εδώ είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια λίστα υλικών χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησης που παρέχονται και στη συνέχεια να δείτε δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως περιγράφτηκε. Μερικές από τις επιλογές αναζήτησης διαθέσιμες περιλαμβάνουν θερμοκρασία διάβρωσης και μέσο διάβρωσης.

Viewing corrosion through DataPLUS module[Προηγούμενη ξενάγηση 5]      [Περιεχόμενο]      [Επόμενη ξενάγηση 7]