Novi Prikaz poređenja u Total Materia bazi Vam dozvoljava da istovremeno uporedite hemijski sastav, mehaničke i fizičke osobine najviše 4 materijala. Lako možete pregledati ključne informacije o osobinama jednostavnim dodavanjem izabranih materijala u Prikaz poređenja i jednim klikom možete uporediti njihove najvažnije osobine!

1. Korak: Potraga za materijalom koji Vas interesuje

Da biste počeli da koristite Prikaz poređenja morate odabrati prvi materijal čije osobine ćete porediti. Jednostavno izaberite opciju Brze pretrage ili Napredne pretrage i unesite oznaku materijala ako Vam je poznata ili kriterijume za pretragu relevantnih materijala.

Kada pronađete materijal za poređenje u listi rezultata kliknite na njega kako biste pregledali podgrupe i informacije o osobinama.

Search for your material of interest

2. Korak: Dodavanje prvog materijala u Prikaz poređenja

Ako ste zadovoljni odabirom kliknite na ikonu Dodajte u Poređenje koja se nalazi u traci sa oznakom materijala. U ovom primeru, hteli bismo da uporedimo materijale sa X 5 CrNi 18 10 (EN).

Adding your first material to Comparison View

Nakon što uspešno dodate materijal u Prikaz poređenja, pojaviće se potvrdna poruka.

Adding your first material to Comparison View

3. Korak: Dodavanje drugih materijala u prikaz poređenja

Dodavanje dodatnih materijala u prikaz poređenja ne može biti jednostavnije!

Jednostavno se vratite u Brzu ili Naprednu pretragu kako biste pronašli sledeći materijal. Ovo može biti ekvivalentni materijal iz druge zemlje ili jednostavno materijal sa sličnom primenom. Moguće je uporediti bukvalno bilo koji materijal od 450,000 materijala uTotal Materia bazi podataka. Hteli bismo da uporedimo materijal 304 (AISI).

Adding your first material to Comparison View

Kada odaberete materijal koji želite da uporedite dodajte ga u Prikaz poređenja prateći uputstva data u 2.Koraku.

Adding your first material to Comparison View

4. Korak: Prikazivanje izabranih materijala u Prikazu poređenja

Da biste pregledali selektovane materijale u Prikazu poređenja jednostavno kliknite na ikonu 'Prikaz poređenja'.

Ovo će Vas direktno odvesti na stranicu Prikaz poređenja gde je dato poređenje izabranih materijala.

Viewing your chosen materials in Comparison View

5. Korak: Prikaz Poređenja

Kada je materijal dodat u Prikaz poređenja, moguće ga je istovremeno uporediti i sa drugim materijalima!

Prikaz poređenja upoređuje osnovne informacije o izabranim materijalima, njihov hemijski sastav, mehaničke i fizičke osobine.

Takođe, ukoliko želite postoji i opcija za selektovanje različitih podgrupa za istu oznaku.

Materijali se mogu dodati ili ukloniti iz Prikaza poređenja u bilo kom trenutku, što Vam omogućava da zamenite materijale koji učestvuju u poređenju.

The Comparison View

6. Korak: Uporedite do 4 materijala jedan pored drugog!

Prateći jednostavna uputstva iz ovog vodiča moguće je uporediti osobine i do 4 materijala putem opcije Prikaz poređenja. Osmišljen tako da poređenje materijala učini lakim i efikasnim, Prikaz poređenja Vama štedi vreme, napor i moguću glavobolju radeći teži deo posla umesto Vas!

Compare up to 4 materials side-by-side[Prethodni Vodič 3]      [Sadržaj]      [Sledeći Vodič 5]