ตัวอ้างอิงโยง จะทำการเปรียบเทียบ และหาตัวเทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนของงานด้านวิศวกรทั่วไป และจากกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันทำให้การค้าขาย และโครงการต่างๆที่เป็นสากลเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ วิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอัลลอยด์ของต่างประเทศที่เทียบเท่ากับของตนโดยด่วน ด้วยตารางอ้างอิงโยงที่ครอบคลุมนี้ ทำให้ Total Materia สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนั้นยังไม่ใช่ทั้งหมด SmartCross เป็นเครื่องมือสำหรับตารางอ้างอิงโยงในการใช้หาข้อมูลจากทั่วโลก ซึ่งทำงานอยู่บนฐานของระบบที่ชาญฉลาด พร้อมที่จะช่วยคุณในการหาข้อมูลของอัลลอยด์จากฐานข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบการค้นหา

สมมติว่าคุณต้องการหาวัสดุที่เทียบเท่ากับ วัสดุของเยอรมัน German material 1.4305.

ขั้นตอนแรกคือคุณต้องเลือกรูปแบบการค้นหา โดยเลือกตัวค้นหาด่วน เพราะจะได้ตัวอ้างอิงโยงที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

เลือกค้นหาด้วน แล้วใส่ชื่อวัสดุ 1.4305 ลงในช่องว่างด้านบนของหน้าต่างตัวค้นหา

กำหนดเกณฑ์ในการค้นหา

ขั้นตอนที่ 3: เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

เลือกวัสดุที่ประเทศ และมาตรฐานที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณต้องการ จากรายการผลลัพธ์

จำนวนข้อมูลจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการค้นหา ดังตัวอย่างจะมีผลการค้นหา 24 ผลลัพธ์ คุณสามารถดูข้อมูลรายลพเอียดของวัสดุได้โดยทำการคลิกที่ชื่อวัสดุที่ต้องการ

เลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4: เลือก กลุ่ม/กลุ่มย่อย ของวัสดุ

Total Materia จะแสดง กลุ่ม/กลุ่มย่อย ของวัสดุแบ่งตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยมาตรฐาน ในหลายครั้งจะพบเพียง กลุ่มข้อมูลเดียว แตในบางกรณีอาจจะมีจ้อมูลได้หลายกลุ่ม คุณสามารถดูตัวอ้างอิงโยงได้โดยการคลิกที่ ตารางตัวอ้างอิงโยง

เลือก กลุ่ม/กลุ่มย่อย ของวัสดุ

ขั้นตอนที่ 5: ดูตัวอ้างอิงโยงของวัสดุ

Total Materia จะแสดงตารางตัวอ้างอิงโยงใน 7แถบที่ต่างกัน ซึ่งตารางข้อมูลนี้ได้รับการอ้างอิงมาจากองค์กรพัฒนามาตรฐาน (SDOs)

ดูตัวอ้างอิงโยงของวัสดุ

ขั้นตอนที่ 6: การดูวัสดุที่เหมือนกันโดยใช้ SmartCross

ในการดุวัสดุที่เหมือนกันเพิ่มเติมนั้นให้คลิกที่แถบ SmartCross จะทำการค้นหาโดยดูส่วนประกอบที่เหมือนกัน ด้วยระบบอัจฉริยะที่จะสามารถหาวัสดุที่เหมือนกันกว่าพันชนิดจากฐานข้อมูลให้กับคุณ

คุณสามารถทำการปรับค่าความละเอียดจาก 0.5 to 1.0 ได้เพื่อเพิ่ม และลดจำนวนรายการข้อมูล

การดูวัสดุที่เหมือนกันโดยใช้ SmartCros[ก่อนหน้า - แนะนำการใช้งาน 2]       [เนื้อหา]       [ถัดไป - แนะนำการใช้งาน 4]