Kryssreferanse (dvs sammenligning av materialer og å finne ekvivalenter) er en av de vanligste ingeniøroppgavene. Spesielt i dagens samfunn med globaliseringen,og internasjonal handel, samt et stort antall internasjonale prosjekt, trenger man ofte å finne ekvivalente materialer til mendre kjente legeringer. Umiddelbart! Med de mest omfattende kryssreferansetabellene hjelper Total Materia deg å løse dette problemet effektivt. Men det er ikke alt... SmartCross er et unikt verktøy for kryssreferanser basert på kunstig intelligens og smarte algoritmer som hjelper deg finne lignende legeringer fra hele databasen.

Trinn 1: Velge et søkealternativ

Anta at du ønsker å finne ekvivalenter til det tyske materialet 1.4305.

Det første skrittet er å velge ett søkealternativ. Det mest effektive alternativet for kryssreferanser er Raskt søk alternativet.

Trinn 2: Definere søkekriterier

Bruk snarveien til Raskt søk ved å fylle ut feltene på høyre siden av den øvre navigasjonsbaren. Skriv inn 1.4305 i det angitte feltet.

Definere søkekriterier

Trinn 3: Velge materiale fra resultatlisten

Å velge materiale fra land og gruppe resulterer generelt sett i en liste materialer som tilfredsstiller kravene du gav.

Avhengig av søkekriteriet kan denne listen bli svært lang, men i dette eksempelet består den kun av 24 materialer. Ved å trykke på betegnelsen deres kan du hente og undersøke egenskapene.

Velge materiale fra resultatlisten

Trinn 4: Velge grupper/subgrupper til materialet

Total Materiaviser grupper/subgrupper for det valgte materialer, dette er et sett med egenskaper definert av ulke standarder. Ofte er det bare en, siden flesteparten av materialene kun er definert i en av gruppene/subgruppene, men det kan også være flere alternativer. Du kan undersøke kryssreferanser ved å trykke på linken kryssreferansetabeller.

Selecting group/subgroup of the material

Trinn 5: Vise kryssreferanser til materialet

Total Materia vier kryssreferansetabeller i syv ulike faner. Denne tabellen er hovedsaklig basert på anbefalinger fra standardiserngsbedrifter (SDOer).

Vise kryssreferanser til materialet<

Trinn 6: Se lignende materialer ved å benytte SmartCross

For å se flere materialer kan du trykke på SmartCross fanen. Basert på likhet i komposisjon finner intelligente algoritmer lignende materialer, blant flere tusen materialer fra hele databasen.

Du kan justere likhetsterskelen fra 0.5 til 1.0, og på denne måten øke eller forminske listen

Se lignende materialer ved å benytte SmartCross[Forrige - Total Metals Omvisning 2]      [Innhold]      [Nest - Total Metals Omvisning 4]