Vzájemné odkazování, což je srovnávání materiálů a hledání ekvivalentů, je jedním z nejběžnějších inženýrských úkolů. Především dnes, s globalizací, intenzivním mezinárodním obchodem a obrovským množstvím mezinárodních projektů, inženýři často potřebují znát ekvivalenty méně známých zahraničních slitin. Okamžitě! S nejobsáhlejší tabulkou vzájemných odkazů vám Total Materia pomáhá řešit tento problém efektivně. Ale to není vše... SmartCross, světově jedinečný nástroj pro vzájemné odkazování založený na umělé inteligenci a programovatelných algoritmech, vám pomáhá nalézt podobné slitiny v celé Databázi

Krok 1: Výběr možnosti vyhledávání

Předpokládejte, že chcete najít ekvivalenty s německým materiálem 1.4305.

Vašim prvním krokem je vybrat si možnost vyhledávání. Nejefektivnější pro vzájemné odkazování je možnost Rychlé vyhledávání.

Krok 2: Definování kritéria vyhledávání

Použijte zkratku Rychlé vyhledávání, vyplněním pole v pravé části horního navigačního pultu. Zadejte materiál 1.4305 v poli označení.

Definování kritéria vyhledávání

Krok 3: Výběr materiálu ze seznamu výsledků

Vyhledávání materiálů podle označení zpravidla končí v seznamu ocelových materiálů splňujících kritéria, které jste zadali.

Záleží na kritériu vyhledávání, tento seznam může být docela rozsáhlý, ale v našem případě výsledný seznam sestává ze 24 materiálů. Klikáním na jejich označení můžete získat a prohlédnout si jejich vlastnosti.

Výběr materiálu ze seznamu výsledků

Krok 4: Vyběr skupin/podskupin materiálů

Total Materia zobrazuje skupiny/podskupiny pro vybrané materiály, což je soubor vlastností definovaných odlišnými standardy. Velmi často je pouze jedna, dokud je většina materiálů definována pouze v jedné skupině/podskupině, ale může tam být také více možností. Vzájemné odkazy si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz Tabulka vzájemných odkazů.

Vyběr skupin/podskupin materiálů

Krok 5: Prohlížení vzájemných odkazů materiálů

Total Materia zobrazuje chemické složení a "klasickou" tabulku vzájemných odkazů společně. Tato tabulka je především založená na doporučeních standardizačních organizací.

 Prohlížení vzájemných odkazů materiálů

Krok 6: Prohlížení podobných materiálů použitím SmartCross

Pro prohlížení přidavných podobných materiálů, klikněte na SmartCross odkaz. Na základě podobnosti složení, inteligentní algoritmy najdou podobné materiály mezi tisíci dalšími z celé Databáze.

Možná nastavíte podobnost prahové hodnoty od 0.5 do 1.0, tímto zvýšíte nebo snížíte výsledný seznam.

Prohlížení podobných materiálů použitím SmartCross[Předchozí - Okruh 2]      [Obsah]       [Další - Okruh 4]