Napredna pretraga unutar Total Materia baze omogućava definisanje čitavog niza kriterijuma pretrage da bi se olakšalo pronalaženje liste materijala koji bi odgovarali planiranoj primeni. Možete kombinovati više kriterijuma pretrage da biste dobili materijal koji odgovara Vašim zahtevima.

1. Korak: Odabir opcije za pretragu

Pretpostavimo da želite da izaberete neki evropski EN čelik sa nekim specifičnim kriterijumima hemijskog sastava i mehaničkih osobina.

Da biste započeli, kliknite na dugme Napredna pretraga da biste otvorili formu dostupnih opcija za pretragu.

2. Korak: Definisanje kriterijuma pretrage

Da biste definisali kriterijume pretrage možete da izaberete EN iz liste zemalja/standarda u padajućem meniju. Da biste zadali određeni hemijski sastav odaberite C, čime ćete otvoriti polja za unos vrednosti. Zatim unesite 0.2 u polje za maksimalnu vrednost C (ugljenika).

Da bi definisali vrednosti granice tečenja i zatezne čvrstoće unesite minimalnu vrednost od 650 za granicu tečenja i minimalnu vrednost od 900 za zatezni napon.

Defining search criteria

Nakon što kliknete na dugme za pretragu, Total Materia će pronaći sve evropske materijale koje zadovoljavaju unete kriterijume i prikazaće ih u listi rezultata.

Result list

Takođe, možete primetiti da su odabrani kriterijumi pretrage prikazani na vrhu stranice. Time je na jednostavan način omogućena korekcija uslova napredne pretrage.

Primer izmene kriterijuma napredne pretrage je sužavanje broja materijala definisanje vrednosti granice tečenja u odredjenom opsegu temperatura. Da biste ovo uradili, možete da se vratite u naprednu pretragu, unesete vrednosti granice tečenja i temperaturni opseg, a zatim kliknite ponovo na dugme za pretragu.

Result list (narrow search)

3. Korak: Odabir materijala iz liste rezultata

Pretraga materijala prema zemlji porekla i grupama obično daje kao rezultat listu materijala koji odgovaraju kriterijumima koje ste uneli.

U zavisnosti od unetih uslova pretrage, ova lista može biti prilično dugačka (do 2000 materijala), te se prikazuje na više stranica. Uz pomoć ikona za navigaciju, možete se kretati kroz stranice, otići na početak ili kraj liste ili na određenu stranicu.

Selecting a material from the list of the results

Ako ste zainteresovani za osobine nekog odredjenog materijala sa liste, možete da kliknete na njegovu oznaku.[Prethodni Vodič 1]      [Sadržaj]      [Sledeći Vodič 3]