Å finne egenskaper for ukjente materialer med kjente og/eller delvis kjente betegnelser er en veldig vanlig ingeniør prosess. Selv om det til tider er ganske ubetydelig, kan denne oppgaven være meget omstendelig og tidkrevende, spesielt når materialer som standarder fra forskjellige land og standarder er involvert.

Trinn 1: Velg et søkealternativ

Anta at du vil identifisere materiale med betegnelsen 1.4301. Opprinnelsen til materialet er ukjent.

Det første trinnet er å velge et søkealternativ. Total Materia søkemotor finner materialer basert på betegnelser raskest gjennom hurtigsøk.

Trinn 2: Definer søkevilkår

Angi materiale 1.4301 i betegnelsesfeltet. Mellomrom og store bokstaver er ikke relevante og søkene, ettersom de internasjonale standardene for stål ikke behandler mellomrom på en standart måte.

Defining search criteria

Siden opprinnelsen til materialet er ukjent, søk på Alle land i rullegardin listen. Søkemotoren søker hele databasen.

Siden opphavet til materialet er ukjent lar vi landlisten stå på "Alle". I noen sekunder vil Total Materia finne alle materialene i verden som har betegnelsen 1.4301!

Trinn 3: Velg et materiale fra resultatlisten

Ved å søke etter materialer med betegnelser, får du generelt tilfredsstillende resultat, iht. kriteriene du spesifiserte. Avhengig av søkekriteriene, kan denne listen være ganske stor (opp til 2000 materialer). Ved å klikke på ønsket betegnelse kan du hente og se gjennom materialets egenskaper.

Selecting a material from the list of the results

Anta at du hovedsakelig er interessert i Tyske stålmaterialer, definert etter EN standard. Velg derfor stålbetegnelser med EN fra listen.

Trinn 4: Velge gruppe/undergruppe av materialet

Noen ganger kan materialer med samme betegnelse være definert med forskjellige standarder i samme land og/eller høre til mer enn en gruppe/undergruppe. Selv om kjemisk sammensetning vanligvis ikke varierer betydelig, kan grupper/undergrupper hvor materialet tilhører ha signifikant betydning på egenskapene og dets bruk.

Total Materia viser grupper/undergrupper som materialene tilhører. Du kan se gjennom materialegenskaper ved å klikke på linkene knyttet til ønskede undergrupper.

Selecting group/subgroup of the material

Nå som alle parameterne er definert kan du se på egenskapene til materialene. Alt er fullført på mindre enn ett minutt!

Trinn 5: Vise egenskapsdata for materialet

Total Materia viser kjemisk sammensetning, mekaniske egenskaper, kryss-referanse tabeller (dvs. tabell av lignende stål materialer) og mye mer. Du kan vise disse egenskapene ved å klikke den relaterte koblingen.

Ved å klikke på sammensetningslinken kan du se kjemisk sammensetning for valgte materiale og informasjon om karbon ekvivalenter, sammen med merknader relatert til levringstilstand på materialet.

Viewing Chemical composition

Mekaniske egenskaper er presentert i henhold til hver tilstand av materialet, som brukeren kan definere ved betingelsevelgeren. Det er også mulig å bruke radioknappen for å se data for alle tilstander. Standard fanen viser alle tilgjengelige data ved romtemperatur.

Viewing Mechanical properties

I de andre fanene er det mulig å finne mekaniske egenskaper ved høy og lav temperatur, med mulighet for å se data i et temperaturavhengig diagram.

Viewing High Temperature properties

Fysiske egenskapsdata er avgjørende for en rekke tekniske beregninger, min er ikke alltid tilgjengelige på alle standardene. Hvor standarddata er tilgjengelig vil Total Materia presentere denne informasjonen i fanen med Offisielle egenskaper, men tilbyr også en rekke andre måter å finne fysiske egenskaper data.

Viewing Physical Properties

Andre kilder med informasjonen kommer fra anerkjente og pålitelige kilder som offisielle håndbøker. Disse ytterligere komplimenterer tilgjengelige data. Hver kilde er ledsaget av sin egen referanse for å sikre sporbarhet.

Viewing Physical Properties (Other Sources)

Igjen, det er også mulig å vise dataene i diagram-skjemaet hvis det foretrekkes.

Viewing Physical Properties (Diagrams)

Totalt Materia utnytter sine kryssreferanse evner ved å tilby en liste over lignende materialer som direkte har samme fysiske egenskaper. Dette åpner opp enda flere nye muligheter for å finne nyttig data i Total Metals.

Viewing Physical Properties (Similar Materials)

Andre data tilgjengelig i Total Metals inkluderer mekanisk formbarhet, varmebehandlings retningslinjer og diagrammer, metallografi bilder og korrosjon data. Se våre andre omvisningsturer for mer detaljert informasjon.[Innhold]     [Neste - Total Metals Omvisning 2]