Η εύρεση ιδιοτήτων αγνώστων υλικών με γνωστή ή/και εν μέρει γνωστή ονομασία, αποτελεί μια κοινή τεχνική δραστηριότητα. Αν και μερικές φορές ασήμαντη, η αναζήτηση αυτή μπορεί συχνά να είναι εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα, ειδικά όταν εμπλέκονται υλικά που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και πρότυπα.

ΒΗΜΑ 1 Επιλέγοντας μια επιλογή αναζήτησης

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσδιορίσετε το υλικό με την ονομασία 1.4301Η προέλευση του υλικού είναι άγνωστη

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε μια επιλογή αναζήτησης. Total Materiaη μηχανή αναζήτησης αναζητά υλικά πιο αποτελεσματικά με την ονομασία τους μέσα από την Γρήγορη αναζήτηση επιλογή.

ΒΗΜΑ 2 Καθορισμός κριτηρίων αναζήτησης

Εισάγετε το υλικόEnter material 1.4301 στο πεδίο ονομασία. Κενά και κεφαλαία γράμματα δεν επηρεάζουν την αναζήτηση, αφού τα παγκόσμια πρότυπα χάλυβα δεν περιλαμβάνουν κενά.

Defining search criteria

Όταν η προέλευση του υλικού είναι άγνωστη, αφήστε τη λέξη Όλες στο αναδυόμενη λίστα της χώρας. Η μηχανή αναζήτησης θα ψάξει ολόκληρη τη βάση δεδομένων.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλώς ένα κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». Σε λίγα δευτερόλεπτα η Total Materia μηχανή αναζήτησης θα βρει όλα τα υλικά παγκοσμίως που περιλαμβάνουν 1.4301 στην ονομασία τους!

ΒΗΜΑ 3 Επιλέγοντας ένα υλικό από τη λίστα των αποτελεσμάτων

Η αναζήτηση υλικών σύμφωνα με την ονομασία τους, γενικά δίνει αποτελέσματα πού ικανοποιούν τα κριτήρια που δώσατε. Ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης, αυτή η λίστα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη (μέχρι 2000 υλικά), αλλά στο παράδειγμά μας η λίστα που προκύπτει αποτελείται από 21 υλικά. Κάνοντας κλικ στην ονομασία τους, μπορείτε να ανακτήσετε και να αναθεωρήσετε τις ιδιότητές τους.

Selecting a material from the list of the results

Ας υποθέσουμε ότι σας ενδιαφέρουν κυρίως τα Γερμανικά υλικά χάλυβα , που ορίζονται από το πρότυπο EN. Ως εκ τούτου, επιλέξτε χάλυβα που ορίζεται από το πρότυπο EN από τη λίστα.

ΒΗΜΑ 4 Επιλογή ομάδας/υποομάδας του υλικού

Μερικές φορές τα υλικά με την ίδια ονομασία μπορούν να καθοριστούν από διάφορα πρότυπα στην ίδια χώρα ή/και να ανήκουν σε περισσότερες από μία ομάδες και υποομάδες. Αν και η χημική σύνθεση συνήθως δεν διαφέρει σημαντικά,η ομάδα/υποομάδα όπου το υλικό ανήκει, μερικές φορές καθορίζει τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού και την εφαρμογή τους.

Η Total Materia εμφανίζει τις ομάδες/υποομάδες στις οποίες ανήκει το υλικό. Μπορείτε να επανεξετάσετε τις υλικές ιδιότητες, κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που αφορούν στην υποομάδα ενδιαφέροντος

Selecting group/subgroup of the material

Τώρα όλες οι παράμετροι ορίζονται και μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες των υλικών. Όλα ολοκληρώνονται σε λιγότερο από ένα λεπτό!

ΒΗΜΑ 5 Προβολή των ιδιοτήτων του υλικού

Η Total Materiaεμφανίζει χημική σύνθεση, μηχανικές ιδιότητες των υλικών, cross -πίνακες αναφοράς (π.χ. Πίνακας με παρόμοια υλικά χάλυβα) και πολλά άλλα. Μπορείτε να προβάλετε αυτές τις ιδιότητες, απλά κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο σύνθεση μπορείτε να δείτε τη χημική σύνθεση του επιλεγμένου υλικού και πληροφορίες σχετικές με τον ισοδύναμο άνθρακα μαζί με τις παρατηρήσεις που αφορούν την κατάσταση παράδοσης του υλικού.

Viewing Chemical composition

Οι μηχανικές ιδιότητες παρουσιάζονται σύμφωνα με την ξεχωριστή κατάσταση του υλικού που ο χρήστης μπορεί να ορίσει χρησιμοποιώντας τον επιλογέα κατάστασης. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιλογής για να προβάλετε δεδομένα για όλες τις συνθήκες. Η προεπιλεγμένη καρτέλα εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σε θερμοκρασία δωματίου.

Viewing Mechanical properties

Στις άλλες καρτέλες μπορείτε να βρείτε μηχανικές ιδιότητες για υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες με τη δυνατότητα να δείτε τα δεδομένα υπό μορφή διαγραμμάτων εξαρτώμενα από τη θερμοκρασία με τη χρήση του κουμπιού επιλογής.

Viewing High Temperature properties

Τα δεδομένα φυσικών ιδιοτήτων είναι κρίσιμα για μια σειρά τεχνικών υπολογισμών, αλλά δεν είναι πάντα διαθέσιμα στα πρότυπα. Όπου διατίθενται δεδομένα προτύπων η Total Materia παρουσιάζει αυτή τη πληροφορία κάτω από τη καρτέλα «Επίσημα δεδομένα» αλλά παρέχει επίσης διάφορες εναλλακτικές για την εύρεση φυσικών ιδιοτήτων.

Viewing Physical Properties

Άλλες πληροφορίες προέρχονται από διάφορες αναγνωρισμένες και αξιόπιστες πηγές όπως επίσημα εγχειρίδια που συμπληρώνουν περαιτέρω τα διαθέσιμα δεδομένα. Κάθε άλλη πηγή συνοδεύεται από τι δικές της αναφορές, που διασφαλίζουν έτσι την προέλευση της πληροφορίας.

Viewing Physical Properties (Other Sources)

Και πάλι, έχετε επίσης τη δυνατότητα να προβάλετε δεδομένα σε μορφή διαγράμματος, εάν το προτιμάτε.

Viewing Physical Properties (Diagrams)

Η Total Materia στοχεύει στην ανάπτυξη των πινάκων διασταύρωσης δεδομένων και παρέχει έτσι μια σειρά από όμοια υλικά που έχουν απευθείας συγκρίσιμες ιδιότητες. Αυτό δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες κατά την αναζήτηση χρήσιμων ιδιοτήτων στην βάση δεδομένων Total Metals.

Viewing Physical Properties (Similar Materials)

Το δομοστοιχείο Total Metals ακόμα περιλαμβάνει δεδομένα κατεργασιμότητας, κατευθυντήριες γραμμές για τη θερμική επεξεργασία και τα αντίστοιχα διαγράμματα, εικόνες μεταλλογραφίας και δεδομένα διάβρωσης. Δείτε τις άλλες ξεναγήσεις μας για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.[Περιεχόμενο]     [Επόμενη ξενάγηση 2]