Hledání vlastností neznámého materiálu známého nebo částečně známého označení je velmi častá inženýrská činnost. Ačkoliv někdy poměrně triviální, tento úkol může být často velmi únavný a časově náročný, zvláště když materiály pocházejí z různých zemí a jsou zapojeny standardy.

Krok 1: Volba možnosti hledání

Předpokládejme, že chcete určit materiál s označením 1.4301. Původ materiálu není znám.

Prvním krokem je vybrat možnost hledání. Total Materia vyhledává materiály podle označení, nejefektivněji prostřednictvím možnosti rychlého hledání.

Krok 2: Definování kritérií hledání

Vložte do políčka označení materiálu 1.4301. Mezery nejsou relevantní pro vyhledávání vzhledem k tomu, že světové standardy ocelových označení nejsou upraveny co se týče mezer jednotným způsobem.

Defining search criteria

Vzhledem k tomu, že původ materiálu není znám, nechte v pop up-u všechny země. Vyhledávač prohledá celou databázi.

Poté vše co musíte udělat, je jednoduše klikat na tlačítka "Hledat". Za několik sekund vyhledávač Total Materia najde všechny materiály z celého světa, které mají ve svém označení 1.4301!

Krok 3: Výběr materiálu ze seznamu výsledků

Hledání materiálů podle označení zpravidla končí v seznamu materiálů, které splňují kritéria, která jste zadali. Podle kritéria hledání tento seznam může být poměrně velký (až 2000 materiály) kliknutím na označení zájmu můžete načíst a zkontrolovat jeho vlastnosti.

Selecting a material from the list of the results

Předpokládejme, že máte především zájem o německé ocelové materiály, definované normou EN. Proto zvolte oceli podle EN v seznamu.

Krok 4: Výběr skupiny/podskupiny materiálu

Někdy materiály se stejným označením lze definovat různými standardy v téže zemi nebo patří do více než jedné skupiny a podskupiny. Přestože chemické složení se obvykle výrazně neliší, skupina/podskupina, kam materiál patří může mít závažné důsledky na mechanické vlastnosti materiálu a jeho aplikace.

Total Materia zobrazí skupiny/podskupiny do které materiál patří. Vlastnosti materiálu můžete zkontrolovat klepnutím na odkazy související s podskupinou zájmu

Selecting group/subgroup of the material

Nyní jsou všechny parametry definovány a můžete vidět vlastnosti oceli. Vše je kompletní za méně než jednu minutu!

Krok 5: Zobrazení vlastností materiálu

Total Materia zobrazí chemické složení, mechanické vlastnosti materiálu, referenční tabulku (tj. tabulka podobných ocelových materiálů) a mnoho dalšího. Tyto vlastnosti můžete zobrazit klepnutím na související odkaz.

Kliknutím na složení se vám zobrazí chemické složení vybraného materiálu a informace o ekvivalentu uhlíku spolu s informacemi o dodacím stavu materiálu.

Viewing Chemical composition

Mechanické vlastnosti jsou uvedeny podle každého stavu materiálu, který uživatel může definovat pomocí výběru. Je také možné použít přepínač Zobrazit data pro všechny podmínky. Výchozí karta zobrazí všechna dostupná data při pokojové teplotě.

Viewing Mechanical properties

Na ostatních kartách je možné najít mechanické vlastnosti při vysoké a nízké teplotě s možností dvojího zobrazení dat v podobě diagramu závislosti teploty pomocí přepínacího tlačítka.

Viewing High Temperature properties

Informace o fyzikálních vlastnostech jsou klíčové pro inženýrské kalkulace, ale nejsou vždy dostupné ve standardech. Pokud jsou data standardů dostupná, Total Materia prezentuje tyto informace v oficiálních vlastnostech, ale také nabízí řadu dalších způsobů, jak najít údaje o fyzikálních vlastnostech.

Viewing Physical Properties

Jiné informace pocházejí z jiných uznávaných a důvěryhodných zdrojů, jako jsou oficiální příručky a další dostupné údaje. Každý zdroj je doprovázen svým vlastním odkazem.

Viewing Physical Properties (Other Sources)

Také je možné zobrazit data v diagramové formě.

Viewing Physical Properties (Diagrams)

Total Materia využívá křížové odkazy a poskytuje tak seznam podobných materiálů, které mají uvedené fyzikální vlastnosti. To otevírá nové možnosti pro hledání nápomocných vlastností v Total Metals.

Viewing Physical Properties (Similar Materials)

Další informace dostupné v Total Metals modulech zahrnují údaje o obrobitelnosti, o tepelném zpracování, metalografické obrázky a údaje o korozi. Pro další informace využijte naší prohlídku.[Obsah]       [Další - Okruh 2]