Korsreferenstabeller

DET ÄR VIKTIGT ATT NI HAR EN KONCEPTUELL FÖRSTÅELSE OM MATERIALKORSREFERENSING, VILKET INTE ALLTID BRUKAR VAR SÅ ENKELT. Ni BÖR OCKSÅ VARA FULLT MEDVETNA OM DESS BEGRÄNSNINGAR.

Metall ekvivalenter från hela världen brukar grupperas utifrån kemisk sammansättning och till viss del utifrån mekaniska egenskaper, och rekommendationer för korsreferenstabeller vilket ofta kommer från Standards Development Organizations (SDOs). Rekommendationer från SDOs är den största källan för korsreferenstabeller i Total Materia, men i många fall finns det inga rekommendationer för en viss grupp av legeringar eller länder.

Därför, utöver rekommendationerna från SDOs har Total Materia andra källor, implicita likheter och speciella algoritmer, som ger distinkta grupper av resultat vilka kan ses nedan.

Alla

Den här fliken visar alla material från alla korsreferenstabeller samt källor tillsammans.

Identiska

Fliken Identisk inkluderar material som definieras som identisk med Standard Development Organizations (SDOs).

I huvudsak avser termen " identiska " att de finns många olika betydelser för samma material. Några exempel är:

  • Två benämningar, alfanumeriska och numeriska, för samma material inom Euronorm och DIN-standard; till exempel Euronorm rostfritt stål X 39 Cr 13 är identisk med dess numeriska beteckning 1,4031.
  • Material som tagits över av en SDO från andra utan att några förändringar har gjorts. Exempelvis X 39 Cr 13 som defineras av Tyska DIN och Italienska UNI är identisk med X 39 Cr 13 som definieras av Euronorm, och detta eftersom Tyska och Italienska SDO tog över den gemensamma europeiska standarden; detsamma gäller för amerikanska ASME material SA-180 F10 definierat, som har tagits över från ASTM, legeringen A - 182 F10.
  • När en materialbeteckning enbart ersätter den andra utan att några förändringar i sammansättningen görs; exempelvis US UNS N06017 har ersatts av N06985.

Officiella

Officiella är ekvivalenser som ursprungligen rekommenderande av SDOs, i standarder och officiella referensböcker vilka SDOs publicerats. Till exempel den indiska standarden 9175 säger att indiska klassen 30C8 motsvarar SAE 1030 och 35C8 motsvarar DIN c35 och AISI 1035. Kinesiska GB 4239 deklarerar att kinesiska 1Cr17Mn6Ni5N motsvarar japanska SUS 201, US- AISI 201 och UNS S20100.

Dessa källor är vanligtvis pålitliga, men det finns alltid en risk för en viss inexakta data; att förlita sig på officiella rekommendationer eliminerar inte de generella begränsningarna för korsreferenser.

Material som visas inom fliken identiska visas inte inom fliken officiella.

100 % komposition

Fliken 100 % kompostion består av legeringar som har 100 % identisk kemisk sammansättning, men som ännu inte har förklarats som officiell motsvarighet av SDOs, varför de varken kan hittas i fliken Identiska, och heller inom fliken officiell.

Till exempel, om en källa säger att SAE stål 5115 motsvarar Euronorm 1,8963, och en annan källa säger att SAE 5115 motsvarar kinesiska GB 15Cr, den implicita ekvivalensen säger då att 15Cr är ekvivalent med 1,8963.

På grund av deras identiska sammansättning är dessa material goda kandidater till att bli utbytbara. Emellertid bör en särskild uppmärksamhet ägnas åt deras mekaniska egenskaper, leveransformer och värmebehandling, vilket kan skilja sig markant. Allmänna regler och begränsningar för korsreferenser gäller för denna grupp.

Andra Källor

Korsreferenser som kommer från alla andra källor exempelvis producenternas kataloger, böcker, broschyrer, analyser publicerade på Internet etc, visas på fliken Andra Källor. Nästan alla proprietära metaller finns i denna kategori, med några få undantag som katalogiserats av UNS.

Trots att informationen från dessa källor oftast är rätt, är pålitligheten för dessa rekomendationer lägre än rekomendationen från SDOs. Därför måste en mer noggrann analys av kompositioner och egenskaperna för de kandidata medlen göras.

Material som redan visas i flikarna Identiska, Officiella samt 100 % komposition visas inte i denna flik.

Implicit

Implicit är motsvarigheter som inte direkt och explicit definieras av SDOs, men i en övergångsform, det vill säga om B är en rekommenderat likvärdigt material av en SDO till A och C rekommenderas av denna eller en annan SDO som en motsvarighet till B, då blir A ekvivalent till C.

Till exempel, om en källa säger att SAE stål 5115 motsvarar Euronorm 1,8963, och en annan källa säger att SAE 5115 motsvarar kinesiska GB 15Cr kommer den implicita ekvivalensen säga att 15Cr är ekvivalent med 1,8963.

Implicita ekvivalenser är mindre precisa och kräver en mer noggrann analys av sammansättning och egenskaper hos legeringarna. Borsett från det, bör de allmänna reglerna samt begränsningar för korsreferenser också beaktas.

Material som visas under de tre flikarna (Identiska , Officiella , 100% komposition och Andra Källor) visas inte i denna flik.

SmartCross

SmartCross är Total Materia proprietära korsreferensverktyg, baserat på fuzzy sets, metallurgisk expertis samt statistiska applikationer som genererar globala korsreferenser.

SmartCross söker liknande metaller från hela databas med över 175.000 metaller enligt deras kemiska sammansättning och dess metallurgiska grupp, och detta med hjälp av genomarbetade algoritmer. Detta går långt utöver klassiska korsreferenser vilket gör att resultatlistan kan breddas, men likheter som ges från 0 till 1, vilka endast är vägledande. Därför måste en noggrann analys av sammansättning och egenskaper hos legeringarna jämföras, i synnerhet för lägre likheter, t ex 0,8 eller mindre.

Den här flik är helt oberoende de andra filarna i detta korsreferensfönster.