Uporedne tabele

PRAVILNO RAZUMEVANJE KONCEPTA UPOREDNIH TABELA MATERIJALA UOPŠTENO JE OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA, KOJI NIJE SASVIM JASAN I JEDNOSTAVAN, I POTREBNO JE DA BUDETE U POTPUNOSTI SVESNI NJEGOVIH OGRANIČENJA.

Ekvivalenti metala iz celog sveta obično se grupišu na osnovu hemijskog sastava i donekle na osnovu mehaničkih osobina, a preporuke za uporedne tabele često dolaze i od institucija za standardizaciju (Standard Develpment Organizations). Preporuke koje potiču od institucija za standardizaciju su takođe glavni izvor za uporedne tabele i u Total Materia bazi, ali u mnogim slučajevima ne postoje preporuke za određenu grupu legura ili za određenu zemlju.

Zbog toga, pored preporuka od stane Institucija za standardizaciju, Total Materia sadrži i druge izvore, indirektne sličnosti i specijalne algoritme, koji pružaju tipične grupe rezultata, kao što je opisano ispod.

Sve

Ova stranica prikazuje sve materijale zajedno iz svih uporednih tabela i izvora.

Identični

Stranica Identicni sadrži materijale koje su definisane kao identične od strane institucija za standardizaciju (Standard Develpment Organizations). (SDOs).

U suštini, pojam "identični" ovde znači različite oznake za isti materijal. Nekoliko primera:

  • Dve oznake, alfanumeričke i numeričke, za isti materijal unutar Euronorm i DIN standarda; na primer Euronorm nerđajući čelik X 39 Cr-13 je identičan njegovoj numeričkoj oznaci 1.4031.
  • Materijal koji je jedna institucija za standardizaciju preuzela od druge bez bilo kakvih promena. Na primer, X 39 Cr-13 definisan od strane nemačkog DIN-a i italijanskog UNI-ja su identični X 39 Cr-13 koji je definisao Euronorm, jer su nemačke i italijanske institucije za standardizaciju preuzele zajednički evropski standard; Ovo važi i za američki ASME definisan materijal SA 180 F10, koji je preuzet od ASTM-a, legura A-182 F10.
  • Kada se jedan od oznaka materijala jednostavno zameni, bez ikakve promene u hemijskom sastavu; na primer kao što je US UNS N06017 bio zamenjen sa N06985.

Zvanično

Na stranici „zvanično“ se nalaze ekvivalenti koji su prvobitno preporučeni od strane institucija za standardizaciju, u standardima i u zvaničnim priručnicima objavljenih od strane Institucija za standardizaciju. Na primer, indijski standard IS 9175 kaže da je indijski materijal 30C 8 ekvivalentan sa SAE 1030, i da je 35C 8 je ekvivalentan sa DIN c35 i AISI 1035. Kineski GB 4239 deklariše da je kineski 1Cr17Mn6Ni5N ekvivalentan sa japanskim SUS 201, US AISI 201, i UNS S20100.

Ovi izvori su obično pouzdani, međutim uvek postoji mogućnost za neprecizne podatke; što je još važnije, oslanjajući se na zvanične preporuke ne eliminišu se opšta ograničenja uporednih tabela.

Materijali prikazani na stranici identični ne prikazuju se na stranici zvanično.

Sastav 100%

Stranicu sastav 100% sačinjavaju c100% identičan hemijski sastav, ali nisu proglašene kao zvanični ekvivalent od strane Institucija za standardizaciju, stoga je njih nemoguće pronaći unutar stranice identični, niti unutar stranice zvanično.

Zbog njihovog identičnog hemijskog sastava, ova dva materijala su dobri kandidati da budu međusobno zamenjivi. Međutim, posebnu pažnju treba posvetiti njihovim mehaničkim osobinama, oblicima isporuke i termičkoj obradi, koji mogu znatno da se razlikuju. Opšta pravila i ograničenja kod uporednih tabela su primenjiva i u ovoj grupi.

Drugi izvori

Uporedne tabele koje potiču iz svih drugih izvora, kao što su proizvođači, katalozi, knjige, brošure, analize objavljene na internetu itd., prikazani su na starnici „Drugi izvori“. Gotovo svi metali proizvaođača nalaze se u ovoj kategoriji, uz nekoliko izuzetaka, popisanih od strane UNS-a.

Iako su informacije iz ovih izvora obično ispravne, nivo pouzdanosti je niža od preporuka koje su dale Institucije za standardizaciju. Shodno tome, treba da se izvrši pažljiva analiza hemijskog sastava i osobina ekvivalenata.

Materijali prikazani u okviru stranice Identicni, Zvanično, i Sastav 100% nisu prikazani na ovoj stranici.

Indirektno

Indirektno su ekvivalenti koji nisu direktno i nedvosmisleno definisani od strane Institucija za standardizaciju, tj. ako je B preporučen kao ekvivalent prema jednom standardu za A, a C se preporučuje od strane drugog standarda kao ekvivalent za B, onda A postaje ekvivalent za C.

Na primer, ako izvor kaže da je čelik SAE 5115 ekvivalentan materijalu Euronorm 1.8963, a drugi izvor kaže da je SAE 5115 ekvivalentan kineskom GB 15Cr, indirektno će 15Cr biti ekvivalentan sa 1.8963.

Po svojoj prirodi, indirektni ekvivalentni su manje precizni i iziskuju pažljivu analizu hemijskog sastava i osobina upoređenih legura. Osim toga, opšta pravila i ograničenja uporednih tabela takođe treba uzeti u obzir.

Prikazani materijali u okviru prethodne cetri stranice (Identicni, Zvanično, Sastav 100% i Drugi izvori) nisu prikazani na ovoj stranici.

SmartCross

SmartCross je alat za uporedne tabele razvijen od starne Key to Metalsa, baziran na neizvesnim skupovima, metalurškoj stručnosti i statističkim primenama generisanih iz globalnih uporednih tabela.

SmartCross traži slične metale iz cele baze podataka među 320 000 metala prema njihovom hemijskom sastavu i metalurškoj grupi, koristeći složene algoritme. Ovo ide mnogo dalje od klasičnih uporednih tabela i lista rezultata može biti dugačka, a date sličnosti u rasponu od 0 do 1 su samo indikativne. Stoga, treba izvršiti pažljivu analizu hemijskog sastava i osobina legura shodno potrebama koje one treba da ispune, posebno kod manje sličnosti, npr. 0,8 ili manji.

Ova kartica je potpuno nezavisna od svih ostalih unutar prozora uporednih tabela.