Tabel cu echivalenţe

ESTE ESENȚIAL SĂ ÎNȚELEGEȚI ÎN MOD CORECT CONCEPTUL DE REFERIRE ÎNCRUCIȘATĂ A MATERIALELOR ÎN GENERAL, CEEA CE NU ESTE UN LUCRU DIRECT ȘI SIMPLU ȘI SĂ FIȚI PE DEPLIN CONȘTIENT DE LIMITELE SALE.

Echivalențele de metal din întreaga lume sunt de obicei grupate în funcție de compoziția chimică și într-o oarecare măsură de proprietățile mecanice, și recomandările pentru tabelele cu referințe încrucișate de multe ori vin de la organizațiile pentru dezvoltare standarde (SDOs). Recomandări de la SDO sunt sursa majoră pentru tabelele cu referință încrucișată în Key to Metals, dar în multe cazuri nu există recomandări pentru un anumit grup de aliaje sau pentru o ţară.

Prin urmare, pe lângă recomandări SDO, Key to Metals include alte surse, asemănări implicite şi algoritmi speciali, care produc grupuri de rezultate distinctive descrise mai jos.

Toate

Această filă afişează toate materialele din toate tabelele de referinţă încrucişată şi sursele la un loc.

Identic

Fila Identic include materiale care sunt definite ca identice de organizații de dezvoltare Standard (SDO).

În principiu, termenul "identic" aici înseamnă denumiri diferite pentru același material. Câteva exemple sunt:

  • Două denumiri, alfanumerică şi numerică, pentru acelaşi material în standardul Euronorm şi DIN; de exemplu Euronorm oțel inoxidabil X 39 Cr 13 este identic cu denumirea sa numerică 1.4031.
  • Materiale preluate de către un SDO de la alt SDO fără modificări. De exemplu, X 39 Cr 13 definit de DIN german şi UNI italian este identic cu X 39 Cr 13 definit de Euronorm, deoarece SDO-ul german şi italian au preluat standardul European comun; același lucru se aplică pentru materialul US ASME SA-180 F10, care a fost preluat de la ASTM, aliajul A-182 F10.
  • Când o denumire de material doar înlocuieşte alta fără modificări în compoziţie; de exemplu N06017 de US UNS a fost înlocuit de N06985.

Oficial

Oficiale sunt echivalențele inițial recomandate de SDO, în standarde şi în cărţi oficiale de referinţă publicate de SDO. De exemplu, standardul Indian IS 9175 spune că clasa Indiană 30C8 este echivalentă cu SAE 1030, şi 35C8 este echivalent cu DIN c35 şi AISI 1035. GB chinezesc 4239 declară că 1Cr17Mn6Ni5N chinezesc este echivalent cu japonezul SUS 201, US AISI 201 şi UNS S20100.

Aceste surse sunt, de obicei, de încredere, cu toate acestea, există întotdeauna posibilitatea unor date imprecise; mai important, bazarea pe recomandările oficiale nu elimina limitele generale de referire încrucișată.

Materialele afişate în fila identic nu sunt afişate în fila oficial.

Implicit

Implicite sunt echivalențele care nu sunt direct şi în mod explicit definite de SDO, dar într-o formă tranzitorie, adică dacă B este un echivalent pentru A recomandat de un SDO, şi C este recomandat de același sau de un alt SDO că echivalent pentru B, atunci A devine echivalent pentru C.

De exemplu, dacă o sursă spune că oţel SAE 5115 este echivalent cu Euronorm 1.8963, şi o altă sursă spune că SAE 5115 este echivalent cu chinezescul GB 15Cr, echivalenţa implicită va fi că 15Cr este echivalent cu 1.8963.

Prin natura lor, echivalențele implicite sunt mai puţin precise şi necesită o analiză mai atentă a compoziției şi a proprietăţilor aliajelor care se compară. Pe lângă aceasta, normele generale și limitele pentru referirea încrucișată, de asemenea, trebuie considerate.

Materialele deja afişate în filele anterioare (Identic, Oficial, Compoziţia 100% și Alte Surse) nu sunt afişate în această filă.

Alte surse

Referinţele încrucişate care provin din toate celelalte surse, cum ar fi cataloagele producătorilor, cărţi, broşuri, analize publicate pe Internet, etc, sunt afişate în fila Alte Surse. Aproape toate metalele de proprietate sunt în această categorie, cu puţine excepţii catalogate de UNS.

Deşi informaţiile din aceste surse sunt, de obicei, corecte, nivelul de fiabilitatea lor este mai mică decât recomandările SDO. Prin urmare, o analiză atentă a compoziției şi a proprietăţilor candidaţilor pentru echivalențe trebuie făcută.

Materiale deja afişate în filele identic, oficial şi compoziţia 100% nu sunt afişate în această filă.

SmartCross

SmartCross este instrumentul propriu Key to Metals pentru referire încrucișată, bazată pe sisteme fuzzy, expertiză metalurgică şi aplicaţii statistice care generează referinţe încrucişate la nivel mondial.

SmartCross caută metale similare din întreaga bază de date cu peste 175,000 de metale după compoziția chimică și după grupurile metalurgice, folosind algoritme elaborate. Acest lucru merge dincolo de referire încrucișată clasică şi lista cu rezultate poate fi mai mare, dar asemănările date, variind de la 0 la 1, sunt doar orientative. Prin urmare, o analiză atentă a compoziției şi a proprietăţilor aliajelor comparate trebuie să fie exercitată, mai ales pentru similaritățile mai mici, ex. 0.8 sau și mai puţin.

Această filă este complet independentă de toate celelalte în cadrul ferestrei de Referinţă Încrucişată.