Kryssreferansetabeller

DET ER VIKTIG AT DU FORSTÅR KONSEPTET BAK KRYSSREFERANSE AV MATERIALER, HVILKET IKKE ER NOEN ENKEL OPPGAVE, SAMT AT DU ER KLAR OVER BEGRENSNINGENE SOM FINNES.

Metallekvivalenter fra rundt om i verden er vanligvis gruppert basert på kjemisk komposisjon og til en viss grad mekaniske egenskaper. Anbefalinger for kryssreferansetabeller kommer fra standardutviklende organisasjoner (SDOer). Anbefalingene fra SDOer er hovedkilden for kryssreferansetabellene til Total Materia, men i mange tilfeller eksisterer det ikke anbefalinger for spesifikke grupper av legeringer.

Derfor supplerer Total Materia kryssreferansetabellene sine med informasjon fra andre kilder, implisitte likheter og spesielle algoritmer, som gir distinkte grupper med resultat som beskrevet under.

Alle

Denne kategorien viser alle materialer fra alle kryssreferansetabeller.

Identisk

Denne fanen Identisk inneholder materialer som er definert som identiske av standardiseringsorganisasjoner (SDOer).

I hovedsak brukes «identisk» om et material med ulike betegnelser. Som for eksempel:

  • To betegnelser, alfanumerisk og numerisk, for samme materialet innenfor Euronorm og DIN standard; For eksempel Euronorm stainless steel X 39 Cr 13 er identisk med den numeriske betegnelsen 1.4031.
  • Materialer som er overtatt av en SDO fra annen uten noen endringer. For eksempel er X 39 Cr 13 definert av tysk DIN og italiensk UNI identisk til X 39 Cr 13 definert av Euronorm, fordi tyske og italienske SDOer tok over den europeiske standarden; det samme gjelder for US ASME materiale SA-180 F10 som er overtatt av ASTM, legering A-182 F10
  • Når en materialbetegnelse erstatter en annen uten endring i komposisjon; for eksempel US UNS N06017 har blitt erstattet av N06985.

Offisiell

Offisiell er ekvivalenter som opprinnelig ble anbefalt av SDOer i standarder og offisielle referansebrosjyrer publisert av SDOer. For eksempel, Indisk standard IS 9175 sier at indisk 30C8 er ekvivalent med SAE 1030, og 35C8 er ekvivalent med DIN c35 og AISI 1035. Kinesisk GB 4239 hevder at kinesisk 1Cr17Mn6Ni5N er ekvivalent med japanske SUS 201, US AISI 201 og UNS S20100.

Disse ressursene er vanligvis pålitelige, men det er alltid mulighet for upresis data; det er viktig å ta i betraktning at å stole på offisielle anbefalinger ikke eliminerer generelle begrensninger ved kryssreferanse.

Materialer som vises innenfor Identisk fanen vil ikke vises under Offisiell fanen.

Komposisjon 100%

Fanen Komposisjon 100% består av legeringer som har 100% identisk kjemisk komposisjon, men er ikke offisielle ifølge SDOene, derfor kan man ikke finne de verken i Identisk eller offisiell fanene.

For eksempel kan én ressurs si at SAE stål 5115 er ekvivalent til Euronorm 1.8963, og en annen kilde sier at SAE 5115 er ekvivalent til kinesiske GB 15Cr, implisitt betyr dette at 15CR er ekvivalent med 1.8963.

På grunn av deres identiske komposisjon er disse materialene gode kandidater for utskiftbare materialer, men ekstra oppmerksomhet bør vises til deres mekaniske egenskaper, leveringsform og varmebehandling som kan variere betraktelig. Generelle regler og begrensninger for kryssreferanse gjelder for denne gruppen også.

Andre ressurser

Kryssreferanser som har opphav fra andre ressurser som produsentkataloger, bøker, brosjyrer, analyser publisert på Internett etc. vises under kategorien «Andre ressurser». Nesten alle proprietære metaller er under denne kategorien, med et få unntak katalogisert av UNS.

Selv om informasjonen fra disse ressursene vanligvis er korrekte, er graden av pålitelighet lavere enn anbefalinger fra SDOer. Som en konsekvens av dette må det uføres nøye undersøkelser av komposisjonen og egenskapene til ekvivalentkandidatene.

Materialer som er vist under fanene identisk, offisiell og komposisjon 100% er ikke vist under denne fanen.

Implisitt

Implisitt inneholder ekvivalenter som ikke er direkte eller eksplisitt definert av SDOer, men kun gjennom en transitiv relasjon. For eksempel hvis B er en anbefalt ekvivalent av en SDO til A, og C er anbefalt av en annen SDO som en ekvivalent til B, så blir A en ekvivalent til C.

For eksempel om en SDO sier at SAE 5115 er ekvivalent med Euronorm 1.8963, og en annen SDO sier at SAE 5115 er ekvivalent til kinesisk GB 15Cr, så er det implisitt at 15Cr er ekvivalent til 1.8963.

Av natur er implisitte ekvivalente mindre presise og krever derfor nøye undersøkelser og analyser av komposisjon og egenskaper av de sammenlignede legeringene. I tillegg til dette gjelder generelle regler og begrensninger ved kryssreferering.

Materialer som vises innenfor de fire tidligere kategoriene(identisk, offisiell, komposisjon 100% og andre ressurser) er ikke vist i denne kategorien.

SmartCross

SmartCross er Total Materia egenutviklede verktøy for kryssreferanse, basert på fuzzyset, metallurgisk ekspertise og statistisk informasjon som genererer globale kryssreferanser.

SmartCross søker like metall fra hele databasen på over 175,000 metaller og sammenligner dem basert på kjemisk komposisjon og metallurgiske grupper, ved hjelp av avanserte algoritmer. Dette går langt utover klassisk kryssreferanse, og resultatet kan bli mye bredere, men likhetene som blir gitt (rangert fra 0 til 1) er kun foreslåtte. Det må utføres grundig analyse av komposisjon og egenskaper til legeringer, særlig for lavere rangerte likheter som f.eks. 0.8 eller mindre.

Denne kategorien er helt uavhengig av alle andre innenfor kryssreferansevinduet.