Overeenkomsttabel

Om u nog beter en nauwkeuriger kruisverwijzingen van legeringen van over de hele wereld te kunnen bieden, geeft Total Materia u nu categorisering van equivalenten en gelijkenis. Deze wereldwijde unieke functie stelt u in staat om meer kandidaten voor gelijkwaardige materialen te vinden aan hand van hun gelijkenis en een eerste indicatie van de betrouwbaarheid van de informatiebron.

HET IS ESSENTIËEL DAT U HET CONCEPT VAN MATERIAALVERGELIJKINGEN, WAT NIET VOOR DE HAND LIGGEND EN EENVOUDIG IS, VOLDOENDE BEGRIJPT, EN DAT U OP DE HOOGTE BENT VAN DE BEPERKINGEN.

Metaalequivalenten van over heel de wereld worden gewoonlijk gegroepeerd op basis van chemische samenstellingen, en in zekere mate op basis van mechanische eigenschappen. Aanbevelingen voor overeenkomsttabellen komen dikwijls van Standaardontwikkelingsorganisaties (Standards Development Organizations, SDO's). Aanbevelingen van SDO's zijn de voornaamste bron voor overeenkomsttabellen in Total Materia, maar in vele gevallen zijn er geen aanbevelingen voor een bepaalde groep legeringen of voor een land.

Daarom gebruikt Total Materia naast aanbevelingen van SDO's ook andere bronnen, impliciete gelijkenissen en speciale algorithmes die voor verschillende groepen van resultaten zorgen, zoals hieronder beschreven wordt.

Alle

Het tabblad Alle geef alle materialen samen weer.

Identiek

Het tabblad Identiek bevat materialen die als identiek gedefinieerd werden door Standaardontwikkelingsorganisaties. (Standard Development Organizations, SDO's).

In wezen betekent de term "identiek" hier dat er meerdere benamingen zijn voor hetzelfde materiaal. Enkele voorbeelden zijn:

  • Twee benamingen, alfanumeriek en numeriek, voor hetzelfde materiaal binnen de Euronorm en de DIN standaard; bijvoorbeeld, Euronorm roestvrij staal X 39 Cr 13 is identiek aan zijn numerieke benaming 1.4031.
  • Materialen die door een bepaalde SDO van een andere overgenomen werden zonder veranderingen. Bijvoorbeeld, X 39 Cr 13 gedefinieerd door de Duitse DIN en de Italiaanse UNI is identiek aan X 39 Cr 13 gedefinieerd door de Euronorm, want de Duitse en Italiaanse SDO's hebben de algemene Europese standaard overgenomen; het zelfde geldt voor US ASME materiaal gedefinieerd als SA-180 F10, wat overgenomen werd van ASTM, legering A-182 F10.
  • Wanneer een materiaalbenaming een andere simpelweg vervangt zonder enige wijziging aan de samenstelling; bijvoorbeeld, US UNS N06017 werd vervangen door N06985.

Officiëel

Officiëel zijn equivalenten die oorspronkelijk in standaarden en officiele referentieboeken aanbevolen werden door SDO's. Bijvoorbeeld, de Indische standaard IS 9175 zegt dat het Indische type 30C8 equivalent is aan SAE 1030, en dat 35C8 equivalent is aan DIN c35 en AISI 1035. De Chinese GB 4238 standaard verklaart dat het Chinese 1Cr17Mn6Ni5N equivalent is met het Japanese SUS 201, US AISI 201 en UNS S20100. Deze bronnen zijn meestal betrouwbaar, hoewel er altijd een kans bestaat dat de data onnauwkeurig is; Nog belangrijker, betrouwen op Officiële aanbevelingen elimineert de algemene beperkingen van materiaalvergelijkingen niet.

Materialen die weergegeven worden in het tabblad Identiek worden niet weergegeven in het tabblad Officiëel.

Samenstelling 100%

Het tabblad Samenstelling 100% bevat legeringen met een 100% identieke chemische samenstelling die echter niet door SDO's als officiëel gelijkwaardig aangegeven worden. Deze kunnen dus niet teruggevonden worden met de tag Identiek of met de tag Officiëel.

Vanwege hun identieke samenstelling zijn deze materialen goede kanditaten om elkaar te vervangen. Er moet echter bijzondere aandacht geschonken worden aan hun mechanische eigenschappen, leveringsvormen en warmtebehandelingen, dewelke sterk kunnen verschillen. Algemene regels en beperkingen voor het vergelijken van materialen gelden ook voor deze groep.

Impliciet

Impliciet bevat equivalenten die niet rechtstreeks en expliciet aangegeven worden door SDO's, maar wel op een overgankelijke manier, i.e. Als B een door een SDO aangeraden equivalent is voor A, en C is door een andere SDO aangeraden als een equivalent voor B, dan is A een equivalent voor C.

Bijvoorbeeld, als een bron zegt dat SAE staal 5115 equivalent is aan Euronorm 1.8963, en een andere bron zegt dat SAE 5115 equivalent is aan het Chinese GB 15Cr, dan is de impliciete equivalentie dat 15Cr equivalent is aan 1.8963.

Door hun aard zijn impliciete equivalenten minder nauwkeurig en vereisen ze een meer zorgvuldige analyse van de samenstellingen en de eigenschappen van de vergeleken legeringen. Daarnaast moeten de algemene regels en beperkingen van het vergelijken van materialen in acht genomen worden.

Materialen die weergegeven worden in de vorige drie tabbladen (Identiek, Officiëel en Samenstelling 100%) worden niet weergeven in dit tabblad.

Andere Bronnen

Vergelijkingen die voortkomen uit alle andere bronnen, zoals producentencatalogi, boeken, brochures, analyses gepubliceerd op het Internet etc., worden weergegeven in het tabblad Andere Bronnen. Bijna alle zelfontwikkelde metalen bevinden zich in deze categorie, op enkele door de UNS gecatalogeerde uitzonderingen na.

Alhoewel de informatie van deze bronnen gewoonlijk correct is, is het niveau van betrouwbaarheid lager dan dat van de aanbevelingen die gepubliceerd worden door SDO's. Bijgevolg moet een zorgvuldige analyse van de samenstellingen en eigenschappen van de kandidaat-equivalenten uitgevoerd worden.

Materialen die reeds weergegeven worden in de tabbladen Identiek, Officiëel, Samenstelling 100% en Impliciet worden niet in dit tabblad weergegeven.

SmartCross

SmartCross is Total Materia' zelfontwikkelde vergelijkingstool, gebaseerd op vage verzamelingen, metallurgische expertise en statistische toepassingen die wereldwijde vergelijkingen genereren.

SmartCross zoekt gelijkaardige metalen uit de hele Database van meer dan 175.000 metalen op basis van hun chemische samenstellingen en metallurgische groepen, door gebruik te maken van uitgebreide algorithmes. Dit gaat veel verder dan klassieke vergelijkingen en de resultatenlijst kan veel groter worden, maar met gegeven niveau's van gelijkenis, gaande van 0 tot 1, is deze slechts indicatief. Daarom moet er een zorgvuldige analyse van de samenstellingen en eigenschappen van de vergeleken legeringen uitgevoerd worden, zeker voor lagere niveau's van gelijkenis i.e. 0,8 of minder.

Dit tabblad is volledig onafhankelijk van alle andere binnen het Vergelijking-venster.