Kereszthivatkozási táblázatok

Annak érdekében, hogy még jobb és pontosabb kereszthivatkozási módszert tudjunk nyújtani, a Total Materia létrehozta az egyező és hasonló anyagminőségek csoportosítását. Ez az egyedülálló funkció lehetővé teszi, hogy még több valószínűsíthetően egyező anyagminőséget kapjunk, jelölve azok egyezési fokát az összehasonlítandó anyaggal, valamint megadva az információforrás megbízhatóságát.

ELENGEDHETETLEN, HOGY TELJESEN TISZTÁBAN LEGYÜNK AZ ANYAGOK KERESZTHIVATKOZÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK LÉNYEGÉVEL, AMI SEM NEM EGYÉRTELMŰ, SEM NEM EGYSZERŰ, ÉS HOGY TISZTÁBAN LEGYÜNK EZEN MÓDSZER KORLÁTAIVAL.

A világ különböző részein gyártott egyező fémes anyagokat általában a vegyi összetétel, ritkábban mechanikai tulajdonságok alapján csoportosítják. A kereszthivatkozási táblázatokat gyakran szabványosító testületek (Standards Development Organizations - SDO) állítják fel. A Total Materia adatbázisában található kereszthivatkozási rendszer elsődleges forrása is a szabványosító testületek ajánlásai, de számos esetben nem létezik ajánlás egy adott anyagcsoportra.

Ezért a szabványosító testületek ajánlásain túl a Total Materia másféle egyezéseket is megjelöl pl. közvetett hasonlóságot vagy speciális algoritmusok alapján történő egyezést, amelyek jól elkülöníthető eredményhalmazokat hoznak létre, a következők szerint.

Összes

Az összes anyagminőség megjelenítése.

Azonos

Az Azonos fül azokat az anyagminőségeket sorolja fel, amelyeket szabványosító testületek teljesen megegyezőnek jelöltek meg.

Az "azonos" kifejezés itt lényegében ugyanazon anyagminőség eltérő jelölését jelenti. Például:

  • Ugyanazon anyagminőség két eltérő jelölése (alfanumerikus és numerikus) az Euronorm és a DIN szabványrendszere szerint; pl. az Euronorm-ban X 39 Cr 13-ként jelölt korrózióálló acél teljesen megegyezik az 1.4031 numerikus jelöléssel.
  • Az egyik szabványosító testület által a másiktól módosítás nélkül átvett anyagminőség. Például a német DIN és az olasz UNI által meghatározott X 39 Cr 13 teljesen megegyezik az Euronorm-ban meghatározott X 39 Cr 13-mal, mivel a német és az olasz szabványosító testületek átvették a közös európai szabványt; ugyan ez vonatkozik az amerikai ASME szerinti SA-180 F10 anyagminőségre, amely az ASTM A-182 szabványból lett átvéve.
  • Az egyik anyagjelölés egyszerűen átvesz egy korábbi anyagjelölést anélkül, hogy az összetételben bármilyen változtatást eszközölne; pl. az amerikai UNS N06017 jelölést az N06985 váltotta fel.

Hivatalos

A Hivatalos fülön szereplő egyezések is szabványosító testületek ajánlásain alapulnak, melyeket szabványokban és hivatalos összehasonlító kiadványokban találhatunk. Például az IS 9175 indiai szabványban az szerepel, hogy a 30C8 indiai anyagminőség megegyezik a SAE 1030 anyaggal, a 35C8 pedig a DIN c35 és az AISI 1035 minőségekkel. A kínai GB 4239 szabvány pedig a kínai 1Cr17Mn6Ni5N minőséget egyenlőnek tekinti a japán SUS 201, az amerikai AISI 201 és UNS S20100 anyagminőségekkel.

Ezek az egyezések a legtöbbször megbízhatóak, mindig megvan azonban annak a lehetősége, hogy az adatok nem teljesen pontosak; még fontosabb, hogy a Hivatalos egyezésen alapuló összehasonlítás nem teszi feleslegessé a kereszthivatkozások használatára vonatkozó általános korlátozásokat.

Az Azonos fülön felsorolt anyagok nem jelennek meg a Hivatalos fülön.

100% összetétel

A 100% összetétel fülön azok az ötvözetek találhatók meg, amelyek vegyi összetétele 100%-ban megegyezik a keresett anyagéval, de nem szerepelnek egyetlen hivatalos keresztreferencia anyagban sem, így nem találhatók meg sem a Azonos, sem pedig a Hivatalos füleken.

Egyező összetételükből adódóan ezek az anyagminőségek nagy valószínűséggel felcserélhetők. Külön figyelmet kell fordítani azonban a mechanikai tulajdonságokra, a szállítási formákra és a hőkezelésre, ami jelentősen eltérhet az egyes anyagok esetében. A kereszthivatkozásokra vonatkozó általános szabályok és korlátozások erre a találati csoportra is vonatkoznak.

Közvetett

Például ha egy forrásban a SAE 5115 acélt egyezőnek tekintik az Euronorm szerinti 1.8963 anyagminőséggel, egy másik forrás pedig deklarálja, hogy a SAE 5115 megegyezik a kínai GB 15Cr-rel, akkor a közvetett egyezés szerint a 15Cr acél egyezőnek tekinthető az 1.8963-mal.

Az egyezés jellegéből adódóan a közvetett egyezések kevésbé pontosak és az összehasonlítandó anyagminőségek vegyi összetételének és tulajdonságainak gondosabb vizsgálatát igénylik. Emellett még a kereszthivatkozásokra vonatkozó általános szabályokat és korlátozásokat is figyelembe kell venni esetükben.

Az előző három fülön (Azonos, Hivatalos és 100% összetétel) felsorolt anyagok ezen a fülön nem jelennek meg.

Egyéb

Az Egyéb fülön található minden olyan egyéb egyezés, ami az előzőeken kívüli forrásokból származik, vagyis gyártói katalógusokból, könyvekből, ismertetőkből, interneten publikált anyagokból stb. Szinte minden gyártói jelöléssel ellátott anyagminőség ebben a kategóriában található az UNS jelölési rendszerben felsorolt néhány kivételtől eltekintve.

Habár az ezekből a forrásokból származó információk többnyire pontosak, megbízhatóságuk mértéke kisebb, mint a szabványosító testületek ajánlásain alapuló egyezéseké. Ebből adódóan az összetételek és tulajdonságok gondos összehasonlítására van szükség esetükben.

Az Azonos, Hivatalos, 100% összetétel és Közvetett füleken felsorolt anyagok ezen a fülön nem jelennek meg.

SmartCross

A SmartCross a Total Materia saját fejlesztésű kereszthivatkozási eszköze, amely a bizonytalan halmazok elméletére (fuzzy sets), metallurgiai tapasztalatokra és statisztikai elemzésekre alapozva hoz létre kereszthivatkozásokat.

A SmartCross a teljes adatbázisban megtalálható több mint 175.000 fémes anyag között keres hasonló minőségeket vegyi összetétel és metallurgiai csoport alapján kifinomult algoritmusok alkalmazásával. Ez a módszer messze túlmutat a klasszikus kereszthivatkozásokon és a találati lista sokkal szélesebb körű lehet, de a 0-1 közötti viszonyszámmal megadott hasonlóság mértéke csak tájékoztató jellegű. Ezért az összetételek és tulajdonságok gondos összehasonlítására van szükség, különösen 0,8-as vagy kisebb egyezés esetén.

Az itt felsorolt anyagok a többi kereszthivatkozási fültől teljesen függetlenül jelennek meg.