Ristiviittaustaulukot

ON KESKEISTÄ, ETTÄ YMMÄRRÄT KUNNOLLA MATERIAALIEN RISTIVIITTAUKSEN KÄSITTEEN , JOKA EI OLE SUORAVIIVAINEN EIKÄ YKSINKERTAINEN, JA OLET SITEN TIETOINEN SEN RAJOITUKSISTA.

Metallivastineet ympäri maailmaa ryhmitellään usein niiden kemiallisen koostumuksen ja jossain määrin niiden mekaanisten ominaisuuksien perusteella, ja suositukset ristiviittaustaulukoihin tulevat usein standardeja ylläpitäviltä organisaatioilta (SDO). SDO-suositukset ovat Total Materian ristiviittaustaulukoiden merkittävin lähde, mutta monissa tapauksissa tietylle ryhmälle seoksia tai tietylle maalle ei ole lainkaan suosituksia.

Tästä syystä Total Materia kattaa SDO:iden suositusten ulkopuolellekin jääviä lähteitä, implisiittisiä samankaltaisuuksia sekä erityisiä algoritmeja, jotka tuottavat alla kuvattavat ainutlaatuiset tulosjoukot.

Kaikki

Tämä välilehti näyttää kaikki materiaalit kaikista ristiviittaustaulukoista ja lähteistä.

Identtinen

Identtinen-välilehti sisältää materiaalit, jotka on määritelty identtisiksi standardeja ylläpitävien organisaatioiden (SDO) toimesta.

Pohjimmiltaan termi "identtinen" tarkoittaa tässä eri nimityksiä samalle materiaalille. Muutamia esimerkkejä ovat:

  • Kaksi nimitystä, alfanumeerinen ja numeerinen, samalle materiaalille Euronorm- ja DIN-standardien sisällä; esimerkiksi Euronorm ruostumaton teräs X 39 Cr 13 on identtinen numeerisen nimityksensä 1.4031 kanssa.
  • Materiaalit, jotka yksi SDO on ottanut toiselta muuttamatta mitään. Esimerkiksi X 39 Cr 13, jonka saksalainen DIN ja italialainen UNI ovat määritelleet, on identtinen Euronormin määrittelemän X 39 Cr 13 -materiaalin kanssa, koska saksalaiset ja italialaiset SDO:t ottivat haltuunsa eurooppalaisen standardin. Sama pätee US ASME-materiaaliin SA-180 F10, joka on otettu haltuun ASTM:ltä (seos A-182 F10).
  • Uusi materiaalinimitys yksinkertaisesti korvaa vanhan ilman mitään muutoksia koostumuksessa; esimerkiksi yhdysvaltalainen N06985 on korvannut UNS N06017:n.

Virallinen

Viralliset ovat vastaavuuksia, joita SDO:t ovat alunperin suositelleet standardeissaan ja virallisissa lähdeteoksissaan. Esimerkiksi intialaisen standardin IS 9175:n mukaan intialainen 30C8 on vastaava kuin SAE 1030, ja että 35C8 on vastaava DIN c35:n ja AISI 1035:n kanssa. Kiinalainen GB 4239 ilmoittaa, että kiinalainen 1Cr17Mn6Ni5N on vastaava japanilaisen SUS 201:n US AISI 201:n ja UNS S20100:n kanssa.

Nämä lähteet ovat useimmiten luotettavia, mutta epätarkan tiedon mahdollisuus on aina olemassa, ja mikä keskeisintä, virallisiin suosituksiin turvautuminen ei eliminoi ristiviittauksiin liittyviä yleisiä rajoituksia.

Materiaalit, jotka esitetään Identtinen-välilehdellä, eivät löydy Virallinen-välilehdeltä.

Koostumus 100%

Koostumus 100% -välilehti koostuu seoksista, joilla on 100% identtinen kemiallinen koostumus, mutta joita SDO:t eivät ole ilmoittaneet virallisiksi vastineiksi. Täten niitä ei voi löytää Identtinen- tai Virallinen-välilehdiltä.

Esimerkiksi, jos jonkin lähteen mukaan SAE-teräs 5115 on vastaava Euronorm 1.8963:n kanssa, ja toisen lähteen mukaan SAE 5115 on vastaava kiinalaisen GB 15Cr:n kanssa, epäsuora vastaavuus 15Cr:n ja 1.8963:n välillä on olemassa.

Identtisen koostumuksensa vuoksi nämä materiaalit ovat todennäköisesti keskenään vastaavia. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä niiden mekaanisiin ominaisuuksiin, toimitusmuotoihin ja lämpökäsittelyihin, sillä niissä voi olla huomattavia eroja. Ristiviittausten yleiset säännöt ja rajoitukset pätevät tähänkin ryhmään.

Muut lähteet

Ristiviittaukset, jotka ovat peräisin muista lähteistä, kuten toimittajien katalogeista, kirjoista, esitteistä ja Internetissä julkaistuista analyyseistä on koottu Muut lähteet-välilehdelle. Tähän kategoriaan kuuluvat lähes kaikki patentoidut metallit muutamaa UNS:n luetteloimaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Vaikka näistä lähteistä saatava tieto on usein oikeaa, sen luotettavuuden taso on matalampi kuin SDO:n antamien suositusten. Näin ollen näiden vaihtoehtojen koostumusten ja ominaisuuksien huolellinen analyysi vastaavuuksien löytämiseksi on välttämätöntä.

Materiaalit, jotka esitetään Identtinen-, Virallinen- ja Koostumus 100% -välilehdillä eivät näy tällä välilehdellä.

Epäsuora

Epäsuorat vastaavuudet eivät ole suoraan tai eksplisiittisesti SDO:iden määrittelemiä, vaan SDO:iden välisiä, kuten tapauksessa, jossa jokin SDO nimeää B:n vastaavaksi A:n kanssa ja toinen SDO toteaa C:n olevan vastaava B:n kanssa, jolloin A:n voi todeta olevan vastaava C:n kanssa.

Esimerkiksi, jos jonkin lähteen mukaan SAE-teräs 5115 on vastaava Euronorm 1.8963:n kanssa, ja toisen lähteen mukaan SAE 5115 on vastaava kiinalaisen GB 15Cr:n kanssa, epäsuora vastaavuus 15Cr:n ja 1.8963:n välillä on olemassa.

Epäsuorat vastaavuudet ovat luonteeltaan epätarkempia ja vaativat enemmän huolellista verrattavien seosten koostumusten ja ominaisuuksien analysointia. Lisäksi ristiviittausten yleiset säännöt ja rajoitukset tulee myös huomioida.

Materiaalit, jotka löytyvät neljältä aiemmalta välilehdeltä (Identtinen, Virallinen, Koostumus 100% ja Muut lähteet) eivät näy tällä välilehdellä.

SmartCross

SmartCross on Total Materiain patentoitu ristiviittaustyökalu, joka pohjautuu sumeisiin joukkoihin, metallurgian asiantuntemukseen ja tilastollisiin sovelluksiin, jotka yhdessä luovat globaaleja ristiviittauksia.

SmartCross etsii samanlaisia metalleja tarkoin algoritmein koko 175 000+ metallin tietokannasta seosten kemiallisen koostumuksen ja metallurgisen ryhmän perusteella. Tämä ylittää reilusti tavanomaisen ristiviittauksen mahdollisuudet, ja tuloslista saattaa olla laajempi, mutta samankaltaisuuden astetta kuvaamaan annetaan arvo väliltä 0-1. Huolellinen seosten koostumusten ja ominaisuuksien analyysi on tarpeellista erityisesti matalammilla samankaltaisuuksien arvoilla (esimerkiksi 0.8 tai alle).

Tämä välilehti on täysin riippumaton muista ristiviittausikkunan välilehdistä.