Cross-Reference Tables

ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΠΛΟ, ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.

Αντίστοιχα μέταλλα από όλο τον κόσμο συνήθως ομαδοποιούνται με βάση την χημική σύνθεση και σε κάποιο βαθμό με βάση τις μηχανικές ιδιότητες, έτσι οι συστάσεις στους πίνακες παραπομπής προέρχονται συχνά από οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων (SDOs). Οι συστάσεις των οργανισμών ανάπτυξης προτύπων (SDOs) επίσης αποτελούν την κύρια πηγή των πινάκων παραπομπής της Key to Metals, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν συστάσεις για μια συγκεκριμένη ομάδα των κραμάτων ή την αντίστοιχη χώρα.

Επομένως, πέρα από τις συστάσεις της SDOs η Key to Metals συγκροτεί και άλλες πηγές, έμμεσες ομοιότητες και ειδικοί αλγόριθμοι, κάτι που δίνει ένα ξεχωριστό σύνολο αποτελεσμάτων όπως περιγράφεται παρακάτω.

Όλα

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει όλα τα υλικά από όλους τους πίνακες παραπομπής και όλες τις πηγές μαζί.

Πανομοιότυπα

Η καρτέλα Όμοιο περιλαμβάνει υλικά που προσδιορίζονται ως ταυτόσημα από οργανισμούς ανάπτυξης πρότυπων (SDOs).

Στην ουσία, το όρος «Όμοιο» εδώ σημαίνει διαφορετικές ονομασίες για το ίδιο υλικό. Μερικά παραδείγματα είναι:

  • Δύο ονομασίες, αλφαριθμητικές και αριθμητικές, για το ίδιο υλικό εντός Euronorm και DIN προτύπου· για παράδειγμα κατά Euronorm το ανοξείδωτο ατσάλι X 39 Cr 13 είναι ταυτόσημο με την αριθμητική ονομασία 1.4031 του DIN.
  • Υλικά που υιοθετήθηκαν από τον ένα SDO στον άλλο χωρίς αλλαγές. Για παράδειγμα, το υλικό X 39 Cr 13 ορίζεται από το γερμανικό DIN και ιταλικό UNI ως όμοιο με το X 39 Cr 13 ορισμένο από το Euronorm, επειδή οι Γερμανικοί και Ιταλικοί οργανισμοί προτύπων υιοθέτησαν το κοινό Ευρωπαϊκό πρότυπο. Το ίδιο συμβαίνει για το αμερικάνικο υλικό ορισμένο στο SA-180 F10 ASME, που υιοθετήθηκε από το πρότυπο ASTM, στο κράμα A-182 F10.
  • Όταν μια ονομασία υλικού απλώς αντικαθιστά την άλλη χωρίς αλλαγές στη σύνθεση. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ το UNS N06017 έχει αντικατασταθεί από N06985.

Επίσημα

Επίσημα είναι τα ισοδύναμα που συνιστώνται αρχικά από τους SDOs, στα πρότυπα και σε επίσημα βιβλία αναφορές που εκδίδονται από SDOs. Για παράδειγμα, το ινδικό πρότυπο IS 9175 αναφέρει ότι το υλικό 30C8 ισοδυναμεί με το SAE 1030, και το 35C8 ισοδυναμεί με τα DIN c35 και AISI 1035. Το κινεζικό GB 4239 δηλώνει ότι το 1Cr17Mn6Ni5N είναι ισοδύναμο με το ιαπωνικό SUS 201, AISI 201 και UNS S20100.

Οι πηγές αυτές είναι συνήθως αξιόπιστες, ωστόσο υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να υπάρχουν κάποια ασαφή δεδομένα. Το πιο σημαντικό δεδομένο είναι πως στηρίζοντας σε επίσημες συστάσεις δεν εξαλείφει γενικούς περιορισμούς της διασταύρωση..

Υλικό που εμφανίζεται στην καρτέλα Όμοια δεν εμφανίζονται στη καρτέλα Επίσημα.

Σύνθεση 100%

Η καρτέλα Σύνθεση 100% αποτελείται από κράματα που έχουν την ίδια χημική σύνθεση 100%, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ισότιμα επίσημα από SDOs, ως εκ τούτου δεν μπορούν να βρεθούν μέσα στην ετικέτα Όμοια, ούτε στην ετικέτα Επίσημα.

Λόγω της πανομοιότυπης σύνθεσης τους , αυτά τα υλικά είναι καλοί υποψήφιοι για να είναι ανταλλάξιμα. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μηχανικές ιδιότητες τους, τη θερμική επεξεργασία και τη μορφή παράδοσης, τα οποία μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Γενικοί κανόνες και περιορισμοί για τη διασταύρωση εφαρμόζονται επίσης σε αυτήν την ομάδα.

Άλλες πηγές

Οι παραπομπές που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως κατάλογοι των κατασκευαστών, βιβλία, φυλλάδια, αναλύσεις που δημοσιεύονται στο Internet κλπ, εμφανίζονται στην καρτέλα Άλλες πηγές. Σχεδόν όλα τα κατοχυρωμένα μέταλλα είναι σε αυτή την κατηγορία, με λίγες εξαιρέσεις, που καταγράφηκαν από το UNS.

Αν και συνήθως οι πληροφορίες από αυτές τις πήγες είναι σωστές, το επίπεδο αξιοπιστίας είναι χαμηλότερο από τις συστάσεις που δίνονται από τους SDOs. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει μια προσεκτική ανάλυση των συνθέσεων και των ιδιοτήτων των υποψηφίων για ισοδύναμα.

Υλικά που ανάμεσα ήδη ανάμεσα στις καρτέλες Όμοια, Επίσημα, και Σύνθεση 100% δεν προβάλλονται σε αυτή τη καρτέλα.

Έμμεσα

Έμμεσα υλικά είναι το ισοδύναμα υλικά που δεν σχετίζονται και ορίζονται μέσα από τα πρότυπα, αλλά από μεταβατικές μορφές, δηλαδή εάν το Β είναι το συνιστώμενο ισοδύναμο έναν με έναν SDO για το Α και Γ εκείνο για το Β σε έναν άλλο SDO, τότε το Α είναι ισοδύναμο του Γ.

Για παράδειγμα, εάν η πηγή λέει το ατσάλι 5115 κατά SAE είναι ισοδύναμο με το υλικό 1.8963 του προτύπου Euronorm και άλλη πηγή χαρακτηρίζει το SAE 5115 ως ισοδύναμο του κινέζικου GB 15Cr, ένα έμμεσο ισοδύναμο είναι για το 15Cr το 1.8963.

Από τη φύση τους, τα έμμεσα ισοδύναμα είναι λιγότερο ακριβή και απαιτούν πιο προσεκτική ανάλυση της σύνθεσης και των ιδιοτήτων για τα συγκρινόμενα κράματα. Εκτός από αυτό, γενικοί κανόνες και περιορισμοί για τη διασταύρωση πρέπει επίσης να εξεταστούν.

Υλικά που βρίσκονται ήδη ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις καρτέλες (Όμοια, Επίσημα, Σύνθεση 100% και Άλλες πηγές) δεν προβάλλονται σε αυτή τη καρτέλα.

SmartCross

Το SmartCross είναι το εργαλείο διασταύρωσης της Key to Metals, βασιζόμενο στη fuzzy λογική, εξειδικευμένη γνώση μεταλλουργίας και στατιστικών εφαρμογών, δημιουργεί διασταυρώσεις παγκόσμιας εμβέλειας.

Το SmartCross αναζητάει ισοδύναμα μέταλλα μέσα από 320,000 μέταλλα ολόκληρης της βάσης δεδομένων σύμφωνα με τη χημική σύνθεση και τη μεταλλουργική ομάδα, χρησιμοποιώντας πολύπλοκους αλγορίθμους. Αυτό πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τη κλασική διασταύρωση και η λίστα με τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ευρύτερη, αλλά οι ομοιότητες που κυμαίνονται από 0 έως 1, είναι μόνο ενδεικτικές. Επομένως, πρέπει να ασκείται μια προσεκτική ανάλυση των συνθέσεων και των ιδιοτήτων των κραμάτων σε σύγκριση με τις ανάγκες, ειδικά για τα χαμηλότερες ομοιότητες, π.χ. 0,8 ή λιγότερο.

Αυτή η καρτέλα είναι εντελώς ανεξάρτητη από όλες τις άλλες μέσα στο παράθυρο παραπομπής.