Tabulky vzájemných odkazů

Ještě lepší a přesnější odkazování slitin z celého světa Vám nyní nabízí Total Materia pro kategorizaci ekvivalentů a podobností. Tato celosvětově unikátní funkce umožňuje získat více výsledků ekvivalentních materiálů s mírou jejich podobnosti a první údaje o důvěryhodnosti informačního zdroje.

JE NEZBYTNÉ, ABY JSTE SPRÁVNĚ POCHOPILI POJEM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ MATERIÁLŮ, KTERÉ NEJSOU JEDNOZNAČNÉ ANI JEDNODUCHÉ A BYLI SI PLNĚ VĚDOMI JEJICH OMEZENÍ.

Kovové ekvivalenty z celého světa jsou obvykle seskupeny na základě chemického složení a do jisté míry na mechanických vlastnostech a doporučení pro tabulky vzájemných odkazů často pocházejí z organizací pro rozvoj norem (SDO). Doporučení SDO jsou také hlavním zdrojem pro tabulky vzájemných odkazů v Total Materia, ale v mnoha případech neexistují žádná doporučení pro určitou skupinu slitin nebo určitou zemi.

Proto je třeba vedle doporučení SDO, aby Total Materia zahrnula i další zdroje, implicitní podobnosti a speciální algoritmy, které přinášely výrazné skupiny výsledků, jak je popsáno níže.

Všechny

Tato tabulka zobrazuje všechny materiály ze všech tabulek vzájemných odkazů a zdrojů dohromady.

Identické

Tabulka Identické obsahuje materiály, které jsou definovány organizacemi pro rozvoj norem (SDOs) jako totožné

V podstatě lze říci, že termín "identický" znamená různá označení stejného materiálu. Zde jsou některé příklady:

  • Dvě označení, alfanumerické a numerické, pro stejný materiál v rámci Euronormy a DIN normy, například Euronormovaná nerezavějící ocel X 39 Cr 13 je totožná se svým číselným označením 1.4031.
  • Materiály převzaté jednou SDO od ostatních bez jakýchkoliv změn. Například X 39 Cr 13 definovaný německou normou DIN a italskou UNI je identický s X 39 Cr 13 definovaný Euronormou, protože německé a italské SDO převzali společnou evropskou normu, totéž platí i pro americký ASME materiál SA-180 F10, který byl převzatý z ASTM slitiny-182 F10.
  • Když jedno označení materiálu pouze nahrazuje druhé, aniž by došlo ke změnám ve složení; například US UNS N06017 byl nahrazen N06985.

Oficiální

Oficiální jsou ekvivalenty původně doporučené SDO, v normách a oficiálních příručkách vydávaných SDO. Například indická norma IS 9175 říká, že indický stupeň 30C8 je ekvivalentní s SAE 1030 a 35C8 odpovídá DIN C35 a AISI 1035. Čínská norma GB 4239 uvádí, že čínský 1Cr17Mn6Ni5N je ekvivalentní s japonskou SUS 201, US AISI 201 a UNS S20100.

Tyto zdroje jsou obvykle spolehlivé, přesto však vždy existuje možnost určitého nepřesného údaje; důležitější je se spoléhat na oficiální doporučení, obecné omezení křížových odkazů není vyloučeno.

Materiály zobrazené v záložce Identické nejsou zobrazeny v záložce Oficiální.

100% složení

Záložka 100% složení tvoří slitiny, které mají 100% stejné chemické složení, ale nebyly prohlášeny SDO za oficiálně rovnocenné, a proto nemohou být nalezeny ani v záložce Identické, ani v záložce Oficiální.

Vzhledem k jejich stejnému složení, tyto materiály mohou být snadno vzájemně zaměnitelné. Nicméně zvláštní pozornost je třeba věnovat jejich mechanickým vlastnostem, formám doručení a tepelnému zpracování, které se mohou výrazně lišit. Obecná pravidla a omezení pro křížové odkazování se také vztahují k této skupině.

Implicitní

Implicitní jsou ekvivalenty, které nejsou přímo a výslovně definovány SDO, ale jsou v přechodné formě, tj. pokud B je doporučený ekvivalent k A, a C je doporučen stejnou nebo jinou SDO jako ekvivalent k B, pak A se stává ekvivalentem k C.

Například, pokud zdroj tvrdí, že SAE ocel 5115 odpovídá euronormovanému 1.8963, a další zdroj říká, že SAE 5115 odpovídá čínskému GB 15Cr, 15Cr implicitně odpovídá 1.8963.

Svojí povahou, implicitní ekvivalenty jsou méně přesné a vyžadují pečlivou analýzu složení a vlastností srovnávaných slitin. Kromě toho, je třeba brát v úvahu obecná pravidla a omezení pro křížové odkazování.

Materiály zobrazené v předcházejících třech záložkách (Identické, Oficiální a 100% složen)

Ostatní zdroje

Křížové odkazy, které pocházejí ze všech ostatních zdrojů, jako jsou katalogy výrobců, knihy, brožury, analýzy zveřejněné na internetu, atd., jsou zobrazeny v záložce Ostatní zdroje. Téměř všechny patentované kovy jsou v této kategorii, s pár výjimkami označenými UNS.

Přestože informace z těchto zdrojů jsou obvykle v pořádku, úroveň jejich spolehlivosti je nižší než doporučení SDO. V důsledku toho je třeba provést pečlivou analýzu složení a vlastností kandidátů na ekvivalenty.

Materiály již zobrazené v záložkách Identické, Oficiální, 100% složení, a Implicitní nejsou zobrazeny v této záložce.

SmartCross

SmartCross je ve vlastnictví Total Materia jako nástroj křížových odkazů, založený na fuzzy množinách, odborných metalurgických znalostech a statistických aplikacích, které vytvářejí globální křížové odkazy.

SmartCross vyhledává podobné kovy z celé databáze s více než 175 000 kovy podle jejich chemického složení a metalurgických skupin, pomocí komplikovaných algoritmů. To je daleko za rámec klasických křížových odkazů a výsledný seznam může být širší, ale vzhledem k podobnosti v rozmezí od 0 do 1 jsou pouze orientační. Z tohoto důvodu, pečlivá analýza složení a vlastností srovnávaných slitin musí být provedena a to zejména pro menší podobnosti, např. 0,8 a nižší.

Tato záložka je zcela nezávislá na všech ostatních v rámci okna křížových odkazů.