Analytics là công cụ chọn tài liệu mới từ Total Materia cho phép đưa ra các quyết định quan trọng trong vòng vài giây.

Với Analytics, bạn có thể so sánh trực quan danh sách tài liệu được xác định trước cho các thông số thuộc tính quan trọng nhất theo ứng dụng của bạn.

Cho dù việc tìm kiếm các vật liệu giống với yêu cầu nhất với hai thuộc tính trong trí nhớ của bạn hay chỉ đơn giản là đặt giới hạn tối thiểu cho tham số quan trọng nhất, Analytics có thể giúp bạn tất nhé!

Trong trường ví dụ này, chúng tôi đang tìm kiếm mối quan hệ giữa tác động lực và ứng suất cho một danh sách các vật liệu đa dạng để đảm bảo chất liệu của chúng tôi đủ mạnh nhưng mặt khác, không quá giòn.

Bước 1: Thêm các vật liệu mong muốn cho các bước phân tích tiếp theo

Từ bất kỳ tìm kiếm hoặc bộ lọc nào trong Total Materia, bạn có thể chọn từng vật liệu một hoặc tất cả các vật liệu và thêm chúng vào phân tích để so sánh với nhau Bạn cũng có thể thêm chúng từ trong khi bạn đang làm việc với các bảng tham chiếu chéo toàn diện của chúng tôi.

Add materials to analytics - first way

Add materials to analytics - second way

Bước 2: So sánh các tính chất

Khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình, bạn có thể truy cập trực tiếp vào Analytics bằng cách nhấp vào thanh công cụ Analytics ở cuối trang. Như bạn có thể thấy, công cụ này có thể so sánh tối đa 100 vật liệu trong cùng một lúc.

Analytics tool bar

Công việc đầu tiên là chọn các thuộc tính mà chúng ta muốn so sánh, trong trường hợp này là Stield Stress vs Impact.

Chế độ xem mặc định là xem các vật liệu được hiển thị dưới dạng các biểu đồ phân tích nhanh mối quan hệ của mỗi vật liệu theo các giá trị trung bình của vật liệu.

Materials displayed as points

Bằng cách nhấp vào nút radio để thay đổi hình dạng thành hình chữ nhật, bạn có thể thấy phạm vi tối thiểu và tối đa chính xác trong mỗi vật liệu bao gồm tất cả các điều kiện.

Materials displayed as rectangles

Tại thời điểm này bạn cũng có thể áp đặt dung sai tối thiểu theo yêu cầu của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể xác định yêu cầu tác động tối thiểu là 42 Kv/Ku (J) và giới hạn ứng suất tối thiểu là 400 MPa.

Diagram with minimum tolerances

Bước 3: Xem các giá trị tính chất theo các cấp điều kiện

Có thể sau đó nhấp vào chi tiết của từng vật liệu và xem chi tiết thuộc tính ở cấp độ điều kiện, chỉ cần nhấp vào hình chữ nhật mà bạn cho là hợp nhất.

Trong ví dụ này chúng ta có thể thấy các điểm cho tất cả các giá trị tác động đối với tất cả các điều kiện nhưng đường màu đỏ dung sai tối thiểu vẫn được đặt ra để cho thấy rằng không phải tất cả các điều kiện cho vật liệu này đều đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

Impact details

Đối với tác động, chúng ta có thể thấy rằng giá trị tác động có sẵn dễ dàng vượt quá mức tối thiểu và bằng cách di chuột qua các điểm khác nhau, chúng ta có thể thấy chi tiết nhóm con và điều kiện cụ thể.

Đối với giới hạn ứng suất, chúng ta có thể thấy hai lựa chọn. Một là một điểm màu xám ở phía dưới, dưới dòng dung sai màu đỏ của chúng ta và điểm kia là điểm màu xanh có ứng suất tới hạn tối thiểu chấp nhận được là 470 MPa.

Yield stress details

Bằng cách di chuột qua các điểm mà chúng ta chỉ có thể đảm bảo rằng điều kiện được chấp nhận cho giới hạn ứng suất phù hợp với điều kiện từ vật liệu được tác động.

Khi Analytics được kết hợp với tất cả các tùy chọn tìm kiếm và tìm kiếm tài liệu hữu ích khác trong Total Materia nó cung cấp một công cụ hỗ trợ ra quyết định thực sự mạnh mẽ để lựa chọn các tài liệu dựa trên dữ liệu thực tế!