Analitika je novi alat za odabir materijala iz Total Materia baze, koji Vam omogućuje izbor optimalnog materijala u svega nekoliko sekundi.

Analitikom možete vizuelno da upoređujete osobine materijala iz prethodno definisane liste, na način koji najbolje odgovara Vašoj željenoj primeni.

Bilo da tražite najbolje materijale sa dve odgovarajuće osobine ili jednostavno želite da podesite donju granicu za najvažnije parametre i time uklonite neodgovarajuće rezultate sa liste - Analitika Vam može pomoći!

U ovom primeru tražimo vezu između udarne žilavosti i granice tečenja za listu različitih materijala kako bi se uverili da je naš materijal dovoljno čvrst, a da nije previše krt.

1. korak: Dodavanje materijala u Analitiku radi daljeg poređenja

Iz bilo koje pretrage ili filtera u Total Materia bazi, možete izabrati jedan ili više materijala koje možete dodati u Analitiku za dalje poređenje i anallzu. Materijale takođe možete dodati u Anailtiku iz Uporednih tabela.

Add materials to analytics - first way

Add materials to analytics - second way

2. korak: Poređenje osobina

Kada ste zadovoljnih izabranim materijalima idite u Analitiku jednostavnim klikom na traku sa alatkama za analitiku na dnu strane. Kao što vidite, moguće je uporediti do 100 materijala istovremeno.

Analytics tool bar

Prvi korak je da izaberete one osobine koje želite da uporedite, u ovom primeru granicu tečenja i udarnu žilavost.

Podrazumevani prikaz je prikaz materijala u vidu tačaka, kako bi Vam dao brz pregled odnosa prosečnih vrednosti za svaki materijal, a prikaz u obliku pravougaonika Vam daje intervale vrednosti osobina za svaki od materijala.

Materials displayed as points

Moguće je odabrati prikaz podataka u obliku pravougaonika i tako videti tačne minimalne i maksimalne vrednosti za sva stanja, unutar svakog materijala.

Materials displayed as rectangles

Ovde takođe možete postaviti i minimlane vrednosti koje odgovaraju Vašim zahtevima. Na primer, možete da odredite minimalan zahtev za udarnu žilavost od 42 J i minimalnu granicu tečenja od 400 MPa.

Diagram with minimum tolerances

Materijali čije se osobine nalaze izvan ovih granica biće prikazani sivom bojom i izuzeti u ovoj fazi.

3. korak: Prikaz detalja osobina na nivou stanja materijala

Jednostavnim klikom je moguće nakon ovoga pogledati detalje osobina na nivou stanja materijala, samo treba da kliknete na pravougaonik koji vam se čini da se najbolje uklapa.

U ovom slučaju možemo pogledati tačke za sve vrednosti udarne žilavosti za sva stanja, ali je crvena linija granice minimalne tolerancije i dalje vidljiva, kako bi bilo vidljivo da ne ispunjavaju sva stanja materijala predefinisane zahteve.

Impact details

Možemo videti da je vrednost udarne žilavosti malo iznad zadatog minimuma, a ukoliko pređemo kursorom miša preko tačke na dijagramu videćemo podgrupu materijala i detalje o njegovom stanju.

U slučaju granice tečenja postoje dve mogućnosti. Jedna je siva tačka u dnu dijagrama, ispod zadatog minimuma i druga plava tačka čija je minimalna vrednost granice tečenja 470 MPa.

Yield stress details

Prevlačenjem kursora miša preko tačke možemo da proverimo da li se stanje materijala za koji gledamo vrednost granice tečenja podudara sa onim za koje je očitana vrednost udarne žilavosti.

Analitika kombinovana sa svim ostalim korisnim načinima pretrage materijala u Total Materia bazi, zaista prestavlja snažan alat za donošenje odluka o odabiru materijala, i to na osnovu stvarnih podataka!