Alüminyum Tanımları

Alüminyum türleri için; dökme ve işlenmiş alüminyum alaşımlarını tanımlamak için dört basamaklı işaret sistemi kullkanılmaktadır.

Alüminyum alaşımlarının bu iki sınıflandırılması, ısıl tanımlama ve kimyasal bileşenlerine dayalı olarak daha fazla sınıfa ayrılabilir.

Saf alüminyum, geniş aralıkta fiziksel ve mekanik özellikleri ortaya koymak için birçok metalle alaşım oluşturmaktadır. Alaşım elementleri, alüminyum alaşımları için temel bir sınıflandırma yapmak adına iki kategoriye ayrılmaktadırlar: ısıl işlem görebilen ve ısıl işlem göremeyen.

Çoğu alüminyum türleri, alüminyum alaşımlarını aşağıdakilere göre tanımlamaktadır:

  • İlk rakam - temel alaşım bileşenleri
  • İkinci rakam - başlangıçtkai alaşım varyasyonları
  • Üçüncü ve dördüncü rakamlar - ayrı ayrı alaşım çeşitleri (sayının bir anlamı olmamakla beraber benzersizdir) .

İşlenmiş Alüminyum Türleri. İşlenmiş alüminyum grupları şu şekilde tanımlanmaktadır : 1xxx-saf Al (99.00% ya da üstü); 2xxx-Al-Cu alaşımı; 3xxx-Al-Mn alaşımı; 4xxx-Al-Si alaşımı; 5xxx-Al-Mg alaşımı; 6xxx-Al-Mg-Si alaşımı.

Alüminyum Döküm Türleri. Tayin edilen sistem ve türler için dökme alüminyum alaşımları, bazı açılardan işlenmiş alaşımlarla benzerlik göstermektedirler. Dökme alaşım tahsis sistemi yine 4 basamaklı olup, ilk basamak alaşımın temel bileşenlerini belirtmektedir. Ancak ondalık basamak üçüncü ve dördüncü basamağın arasında kullanılmakta ve bu rakamlar alaşımının döküm formunu (0) veya kaba dökümünü (1,2) tanımlamaktadır.

Numaralandırmadan önceki harfler, orjinal alaşımların modifikasyonlarını veya saf olmama durumunu göstermektedir. Bu seri harfler, A harfinden başlayarak alfabetik bir şekilde sıralanmaktadır, fakat I, O, Q ve X (X deneysel alaşımlar için tayin edilmiştir) harflerini içermemektedir. Alüminyum döküm grubu şu şekilde gösterilir : 1xx.x-Saf Al (99.00% ya da daha üstü), 2xx.x Al-Cu alaşımı; 3xx.x Al-Si + Cu ve/veya Mg; 4xx.x Al-Si; 5xx.x Al-Mg; 7xx.x – Al-Zn; 8xx.x- Al-Sn; 9xx.x-Al+diğer elementler ve 6xx.x kullanılmayan seriler.

Alüminyum Alaşımı Temper-Tanımlama Sitemi. Temperleme alüminyum türleri için malzeme özellikleri üzerindeki önemli etkisi nedeniye çok önemlidir. Temper tanımlama sistemi, çeşitli sıcaklıklarda kullanılan ısıl işlemlerin ve/veya mekanik basamaklara ait bulunmaktadır. Temper tanımlaması her zaman alaşım tanımlamasındaki temper ile tanımlaması arasına bir tire koyularak belirtilmektedir ( 2014-T6, 3003-H14, 1350-H19 (ekstra sert)). Temper tanımlamasının ilk karakteri olan büyük harf, gördüğü işlemin genel sınıflandırılmasıdır ; örneğin; F- fabrikasyon, O - tavlanmış, H - deformasyon sertleşmesi, W - ısıl işlem çözeltisi ve T - ısıl işlem görmüş; F,O ve H'den ziyade sabit sıcaklıkları belirtmektedir. Not olarak; temper tanımlaması ısıl işlem görebilen veya ısıl işlem göremeyen alaşımlar arasındaki farkları ve bunların anlamlarını içermektedir.

Isıl İşleme Uygun Olmayan Alüminyum alaşımlar. H harfini her zaman 2 veya 3 basamak izlemektedir. İlk basamak temperleme işlemini göstermektedir: H1 - yalnızca deformasyon sertleşmesi, H2 - deformasyon sertleşmesi sonrası kısmen tavlanmış ve H3 - deformasyon sertleşmesi sonrası stabilize edilmiş anlamlarına gelmektedir. Temperleme işlemi görüleceği üzere ikinci basamakta gösterilmiştir: 2-1/4 sert; 4-1/2 sert; 6-3/4 hard; 8-tamamen sert and 9-ekstra sert olarak belirtilir ve eklenen basamaklar standart uygulama modifikasyonlarını gösterir. Isık işlem görmeyen alaşımlar genellikle, kendi ana alaşım elementlerine bağlı olan şu seriler ile gösterilirer : 1xxx, 3xxx, 4xxx, and 5xxx.

Isıl İşlenebilen Alüminyum Alaşımlar (F,O veya T gibi): ''T'' harfi daima bir veya daha fazla basamakla tanımlanmaktadır. Bu basamaklar sabit sıcaklıkları belirtme yöntemlerinden biri olup : T3 - ısıl işlem çözeltisi ve sonrası soğuk işlem görmüş, T4- ısıl işlem çözeltisi ve sonrasında ortam şartlarında bırakılmış, T5 - suni işlem, T6 - ısıl işlem çözeltisi ve sonrasında yapay işlem görmüş vs. gibi tanımlanmaktadır. Isıl işlem görebilen alaşımlar öncelikle 2xxx, 6xxx ve 7xxx alüminyum serilerinde kullanılmaktadır.Total Materia veritabanı; evrensel metal standartlarını, türlerini, özelliklerini hepsini birarada aranabilir veritabanında bütünleştirmiştir. Mekanik özellikler, kimyasal bileşimler, çapraz-referans tablolarına, hızlı ve kolay erişimi için alternatifsiz bilgi kaynağı. Aşağıdaki butona tıklayarak Total Materia veritabanının test sürüşü hakkında daha fazlasını öğrenin.

Total Materia'deki Alüminyum Tanımları

Total Materia veritabanı tüm dünyadaki 30,000'den fazla alüminyum alaşım türlerinin özelliklerini barındırmaktadır. Kimyasal bileşenler, mekanik ve fiziksel özellikler, çapraz-referanslar ve daha birçok özellik temin edilebilmektedir.

Veritabanından alüminyum sınıflandırmasını bulmak çok kolay olup, sadece saniyeler almaktadır. Örneğin: SAE 6061 alüminyumunun özelliklerine göz atınız.

Üye Ana Sayfa sekmesindeki Hızlı Arama bölümüne tanımlamayı girerek standart listesinden SAE'yi seçiniz.

Alüminyum türleri: SAE 6061 alüminyum sınıfı araması

Malzeme seçeneğine tıkladıktan sonra, altgrup listesi gözükecektir. Total Materia için ''altgrup'' seçeneği; alüminyum özelliklerini tanımlamak için kullanılan standartları tanımlamaktadır. Bu durumda SAE AMS 4113 standardı seçilmiş olacaktır. Not: Özellikler farklı standartlar için önemli ölçüde farklı olabilir.

Alüminyum türleri: SAE 6061 alüminyum sınıfı için tanımlanan özellikler listesi

SAE 6061 alüminyum sınıfı bileşim, çapraz-referanslar ve özelliklerni verilen linklere tıklayarak görebilirsiniz.

Alüminyum türleri: SAE 6061 alüminyum sınıfı için kimyasal bileşenler
Alüminyum türleri: SAE 6061 alüminyum sınıfı için çapraz-referans tabloları
Alüminyum türleri: SAE 6061 alüminyum sınıfı için mekanik özellikler