Kullanım Koşulları

Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz. Key to Metals AG Web sitesine erişerek veya sitede gezinerek, ve/veya, ücretsiz yazılım ve demolar dahil, her hangi bir Key to Metals AG yazılımını kullanarak, bu Kullanım Koşullarını ve ilişkili sorumluluk reddini kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tüm hesapların kullanımı denetlenmekle beraber Total Materia, Kullanım koşullarında belirlenen şartlara uygun olarak, para iadesi olmaksızın, veri tabanına erişimi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Key to Metals AG hüküm ve koşulları önceden bir uyarı yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Yukarıda belirtilen Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen hiç bir Total Materia kaynak verisini kullanmayınız.

Kullanım Koşullarına dair her hangi bir uyuşmazlık Zürich Mahkemeleri'nce çözümlenecektir.

Adil Kullanım Kotası

Adil kullanım kotasının amacı, Total Materia'ın planlandığı gibi bir bilgi kaynağı olarak kullanılmasını ve Total Materia Veri Tabanındaki verilerin mülkiyetinin ve toplu kopyalama hakkının korunmasını sağlamaktır.

Bir ayda Lisans başına çevrilen sayfa sayısı 2000'i aşmamalıdır.

Devredilebilirlik ve İptal Politikası

Lisans Key to Metals AG'nin yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara devredilemez.

Lisansın iptal edilmesi mümkün değildir.

KAYITLI TEKLİ KULLANICI WEB VERSİYONU

Total Materia'nın Single User Web Edition lisansı bir bilgisayarda kullanım için kayıt alınan isimli bir lisanstır. Ek olarak, yıl başına 30 (otuz) seansı geçmeyecek şekilde, lisansta adı geçen kişiye otomatik tek-zamanlı bir şifre ile sınırlı bir uzaktan erişim verilebilir.

Single User Web Edition lisansı Key to Metals AG'nin yazılı onayı olmadan farklı isimli bir kullanıcıya transfer edilemez.

KAYITLI ÇOK KULLANICILI AĞ VERSİYONU

Seçili lisans tanımına göre hesap, satın alma sırasında karar verilmiş yerleşke ve isimlendirilmiş kullanıcı sayısıyla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmanın dışında kalan her kullanım, Key to Metals AG’nin yazılı ve imzalı onayından geçmelidir.

Total Materia’nın çok kullanıcılı ağ versiyonu, sadece hizmet alan firma içindir. Herhangi üçüncü tarafların kullanımına, Key to Metals AG’nin yazılı onayı olmadan izin verilemez.

Sorumluluk ve Garanti Reddi

Key to Metals AG, YAZILIMININ, VERİ TABANININ VEYA BERABERINDE GELEN DOSYALARIN PERFORMANSI,TICARI ELVERİŞLİLİĞİ VEYA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEYİ REDDEDER. Key to Metals AG KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE TÜM SORUMLULUKTAN MUAFTIR. Key to Metals AG, ÖZELLİKLE,YAZILIMIN, VERİ TABANININ YA DA DİĞER İLGİLİ DOSYALARIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI YOLDAN OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Total Materia Veri Tabanındaki tüm bilgiler yayınlanmadan önce mühendisler tarafından dikkatlice incelenmektedir ve bu bilgiler, metalurji uzmanlarınca malzeme özellikleri üzerine yaptıkları araştırmalara yardımcı olabilmek için öngörülmüştür.Key to Metals AG teknik ekibinin, verilerin geçerliliğini sürekli ve birden fazla defa kontrol etmesine rağmen, ne Key to Metals AG ne de ona bağlı hiçbir şirket açık veya zımni her hangi bir garanti vermemektedir. Key to Metals AG ve ona bağlı şirketler, özellikle veri tabanının performansı veya ticari elverişliliği konusunda veya içerdiği verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermez. Key to Metals AG ve ona bağlı tüm şirketler bu bilgilerin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Key to Metals AGveri tabanının ve içindeki verilerin kullanımıyla ilgili tüm risk ve sorumluluğu üstlenir. Yazılımın, yasadışı amaç veya Key to Metals AG'nin ağır ihmalinden dolayı teknik arızası olması durumunda, Key to Metals AG'ın sorumluluğu sadece ve sadece ürünün yenisiyle değiştirilmesiyle sınırlı kalacaktır.

Lütfen özelliklerinin önemli ölçüde değişkenlik gösterebildiğini ve tedarikçinin özgü standartlarına, ısıl işleme, boyutlara ve diğer parametrelere bağlı olabileceğini unutmayınız. Malzeme seçimi yapıldıktan sonra, tedarikçi ile irtibat kurmak, özelliklerini ve her bir uygulama için uygunluğunu kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Bu yüzden, her hangi bir maskatla uygunluk konusunda garanti verilemez.

Bunun yanı sıra, veri tabanındaki fiziksel ve mekanik özellikler sadece hesaplanan değerlerdir. Bu yüzden, bu parametrelerin kullanımı sırasında azami derecede dikkatli olunmalı ve o zaman bile bu değerler kesin değer olarak alınmamalı, sadece bir başlangıc noktası olarak kullanılmalıdır. Veriler, uzman mühendislerin, zaman ve sarfedilen çaba açısından tasarruf ederek gerekli bilgileri bulmalarına ve spesifik malzemelerin öngörülen davranışlarını araştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu yüzden bu veriler, ileri derecede, daha geniş çaplı araştırmlar için bir başlangıç noktası olarak kullanılmalı ve kesin mühendislik, ürün tasarımı, satın alma veya uygulama kararları için dayanak oluşturmamalıdır.

If further clarification is required, please refer to the English language version of the Disclaimer of Warranty and Liability.